ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 109

Алибегии Танбӯрӣ

Намояндаи машҳури мактаби классикии замони Сомониён. Асосҳои назариявию амалии мусиқиро назди Абулаббоси Бахтиёр ва Абулаббоси Сарахсӣ омӯхтааст. Алибегии Танбӯрӣ аз мӯътақидон ва мубаллиғони сабки иҷроии "Хуросоник" Хуросонӣ буда, бештар суруду ...

Алибеки Табрезӣ

Зодгоҳаш Табрез. Аз рӯйи маълумоти Қозӣ Аҳмад 1580 ӯ бо Алибеки Табрезӣ дар Табрез вохӯрда, дар рисолааш "Гулистони ҳунар" роҷеъ ба Алибеки Табрезӣ маълумот додааст. Лақабаш "Ҷамол-ул-мулк". Ҳунари хаттотиро аз устодаш Шамсуддини Табрезӣ омӯхта, ...

Алигӣ

Алигӣ - навъе аз тутҳои бедонаи маҳаллӣ. Дарахташ зудсабз, то 8.4 м қад мекашад. Баргаш калон, дилшакл ё яклухти дандонадор. Мевааш майдаи бетухм, сафеди сурхча, охири май мепазад. Дарахти алигӣ ба сармову гармо ва камобӣ тобовар буда, дар заминҳ ...

Алидӯсти Нойӣ

Санъат ва илми мусиқиро сараввал аз падараш, баъд аз Ҳусайнхони Хоразмӣ ва Абдулллоҳи Нойӣ омӯхта, муддате дар дарбори ҳокими Тирмиз ҳамроҳи Хоҷа Ҷаъфари Қонунии Самарқандӣ ва Амирмастии Ҳиравӣ ҳунарварӣ кардааст. Бо ҳунарманди номӣ Мавлоно Хатиб ...

Ализарин

Ализарин - навъе аз моддаҳои рангубор. Кристалли норанҷии сурхтоб, ҳарор. гудозиш 289°С. Дар об бад, дар спирти этил беҳтар, дар бензол, кислотаи атсетат ва ишқор нағз ҳал мешавад. Ализарин дар решаи рӯян дар намуди гликозид вуҷуд дорад. Аз глико ...

Алии Абулҳасани Наҷҷорӣ

Яке аз устодони забардасти санъати наҷҷории дуредгарии давраш ба шумор мерафт. Зодгоҳаш деҳаи Малҳами Озарбойҷон аст. Падари шоир Хоқонӣ. Ороиш ва нақшу нигори бисёре аз сақфу пештоқи хонаву айвонҳо, сутунҳо, дару дарвозаи мадрасаву масҷидҳои диё ...

Алии Бадахшонӣ

Аслан Бадахшонист. Дертар ба Эрон муҳоҷират намуда, то охири умр дар Машҳад зиста ва ҳамон ҷо фавтидааст. Тибқи маълумоти Қозӣ Аҳмад Алии Бадахшонӣ зиндагии сода ва дарвешонае дош тааст. Ҳунари хаттотиро дар овони ҷавонӣ омӯхта ва зуд шӯҳрат ёфта ...

Алии Бармакӣ

Алии Бармакӣ соли 878 дар Бармаки Хуросон таваллуд шудааст. Бино ба маълумоти сарчашмаҳои хаттӣ "Ятимат-уд-даҳр" -и Абумансури Саолибӣ, "Зайн-ул-ахбор" -и Маҳмуди Гардезӣ Алии Бармакӣ дар зодгоҳаш Хуросон илмҳои бадеъ, мусиқиро омӯхтааст. Дар таҳ ...

Алии Кормал

Дар санъати тарроҳӣ низ номдор будааст. Алии Кормал дар санъати мусиқӣ истеъдоди комил дошта, бо бузургтарин аҳли созу овоз мусобиқаи ҳунарӣ мекардааст. Аз ҷумла ба осори Устод Шодӣ назираҳои рангин навиштааст, ки "Нақши Дарвешӣ", "Пешрави Сияҳча ...

Алии Кӯчаки Танбӯрӣ

Дар навохтани танбӯр, уд, чанг ва ғайра маҳорати том доштааст. Чандин асари мусиқӣ аз қабили "Савт", "Амал", "Кор", "Пешрав", "Тарона", "Нақш" ба мақомҳои "Ҳиҷоз", "Дугоҳ" ва "Исфаҳон" эҷод кардааст.

Алии Муҳаммадии Хуросонӣ

Алии Муҳаммадии Хуросонӣ 29 октябри соли 1950 дар Панҷакент таваллуд шудааст. Хатмкардаи УДТ 1972. Пас аз хатми таҳсил корманди илмии Институти шарқшиносии АИ ҶТ. Аз соли 2000 мудири Шӯъбаи матншиносии Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва меро ...

Алии Насафӣ

Дар Насаф Қаршии имрӯза ба камол расидааст. Яке аз меъморони мақбараҳои ансамбли Шоҳи Зиндаи Самарқанд. Ин меъморӣ бо иштироки Алии Насафӣ дар давоми солҳои 80 садаи XIV сохта шудааст. Дигар осори меъмории ӯ то замони мо нарасидааст.

Алии Разавӣ

Дар Хуросон ба дунё омада, ба синни камолот расидаст. Сипас, боқии умрашро дар Исфаҳон гузаронд. Малеҳои Самарқандӣ дар "Музаккир-ул-асҳоб" аз ӯ чун шоири дорои табъи салим, шеърҳои пурмазмуну мавзун, маъниҳои бикру баланд ёдовар шудааст. Дар шеъ ...

Алии Тирмизӣ

Алии Тирмизӣ, - шоир, мутафаккири мутасаввифи форс-тоҷик. Фаридуддини Аттор дар "Тазкират-ул-авлиё" Алии Тирмизиро чун шахси донишманду хушфазилат ва "дар фунуну улум комил" тавсиф намудааст. Ба шарофати фазлу дониш унвони "Ҳакимулавлиё" гирифта ...

Алии Торобӣ

Дар бораи зиндагии Алии Торобӣ иттилооти кофӣ нест. Ягона манбае, номи ӯро ба унвони сарвари шӯриш ва идомадиҳандаи Маҳмуди Торобӣ зикр мекунад, китоби "Таърихи ҷаҳонкушо" -и Ҷувайнӣ аст. Амалу андешаи Алии Торобӣ ва бародари ӯ Муҳаммад дар тамом ...

Алии Шатранҷӣ

Зодгоҳаш Самарқанд. Дар "Чаҳор мақола" -и Низомии Арӯзии Самарқандӣ ва "Лубоб-ул-албоб" -и Авфӣ аз ӯ чун шоири баркамол, аз зумраи маддоҳони "Оли хоқон" ҳокимони қарохонии Самарқанд ёд шудааст. Дар "Лубоб-ул-албоб" 36 қитъаи Алии Шатранҷӣ ва як қ ...

Алии Шунқор

Дар Ҳирот умр ба сар бурдааст. Мусиқиро аз падараш ва мусиқидонҳои Ҳирот Хоҷа Исҳоқи Шиҳобӣ, Устод Шодӣ омӯхтааст. Баъди омӯхтани санъати мусиқӣ як силсила асарҳо – "Савт", "Амал", "Рехта", "Кор", "Сарбанд", "Қавл", "Нақш" ва ғайра офарида, як қи ...

Алии Қушчӣ

Алии Қушчӣ, Мавлоно Алоуддин Алӣ ибни Муҳаммад Самарқандӣ - мунаҷҷим, олим ва мутафаккири номии тоҷик, яке аз бузургтарин намояндаи мактаби илмии Самарқанд.

Алии Ҳиротӣ

Ба кишварҳои Шарқи Наздик ва Миёна борҳо саёҳат намуда, дар давраҳои гуногун ба Миср, Арабистон, Байнаннаҳрайн, Эрон, Ҳиндустон, Рум, Ситсилия ва Фалас тин рафтааст. Аксари қайдҳои сафарии Алии Ҳиротӣ соли 1192, ҳангоми хусрони киштӣ дар соҳилҳои ...

Алиилоҳиён

Алиилоҳиён - Алиоллоҳиён, аҳли ҳақ, як фирқаи ғулоти шиъа, ки пайравонаш нахустин имоми шиъа ва халифаи чаҳорум Али ибни Абитолибро мисли Худо мепарастиданд. Дар садаи XV дар Эрон ва дигар давлатҳои ҳамҷавори он дар байни озарбойҷониҳо, туркҳо, ф ...

Алинақӣ Вазирӣ

Алинақӣ Вазирӣ аз ҷавонӣ назди тағояш торнавозӣ ва пеши Ёвар Оқохон нотахониро омӯхт. Сипас аз кашиши мадрасаи Сан-Луи назарияи мусиқиро фаро гирифт ва ба машқи пайвастаи торнавозӣ шурӯъ кард. Каме баъд зимни ошноӣ бо ҳунармандон Мирзо Абдуллоҳ в ...

Алиризои Табрезӣ

Дар Табрез таваллуд ёфта, ҳунари хаттотиро низ ҳамон ҷо аз хаттоти номии давраш Алибеки Табрезӣ омӯхтааст. Хатҳои насх, риқоъ, райҳон, муҳаққақ ва тавқеъро ниҳоят зебою хоно менавиштааст. Ҳангоми аз тарафи туркони Усмонӣ тасхир гардидани Табрез ҷ ...

Алиток

Алиток - ангури сиёҳ, навъе аз ангурҳои миёнсолии маҳаллӣ; селексияи халқист. Токаш зудсабз, навдаҳояш ғафси дорчинӣ, баргаш миёнаҳаҷм ё калон, гирдаи панҷпарра, чоки байни парраҳояш чуқур, рӯяш суфтаи ҷилодор ё чин-чини тӯр-тӯр ва бепашмак. Гула ...

Алифбои бурида

Алифбои бурида - алифбои ҳаракаткунанда, асбоби аёнӣ барои таълими савод дар синфи як. Барои он алифбои бурида меноманд, ки ҳарфҳоро бурида, дар кисаи ҳарфҳо ҷо ба ҷо мегузоранд. Талаба аз рӯйи супориши муаллим ҳарфҳои даркориро гирифта, калима т ...

Аличур (қабристон)

Аличур - Аличӯл, қабристони қадимаест дар яке аз водиҳои калонтарини Бадахшон – водии аличӯл. Қабристон гувоҳ аст, ки дар ин минтақа аз замонҳои хеле қадим одамон маскун будаанд. Дар резишгоҳи дарёҳои Чулоқтакка, Оқчилға, Қабриған ва ғайра бошишг ...

Алиқулбеки Ҷаббодор

Алиқулбеки Ҷаббодор, номи пуррааш Алимуҳаммад Алибекибни Абдулбеки Наққошбошӣибни Алиқулбеки Фарангӣ? – 1779, Мозандарон) - мусаввир ва минётуранигори эронӣ.

Алиҷон (деҳа)

Алиҷон - деҳа дар ҷамоати деҳоти Пушинги ноҳияи Данғара. Аз Алиҷон то маркази ноҳия 8 км; роҳ асфалтпӯш. Аҳолиаш 2083 нафар, тоҷикон. Деҳа мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ, бунгоҳи тиббӣ, китобхона, клуб ва нуқтаҳои савдои хусусӣ дорад. Соҳаҳои асо ...

Алиҷони Ғижжакӣ

Аз шогирдони машҳуру боистеъдоди Устод Шодӣ 1441-1506, Ҳирот. Сараввал санъати мусиқиро аз падараш омӯхта, минбаъд асосҳои илмию назарии мусиқӣ, роҳу равиши навозандагӣ, сарояндагию оҳангсозиро зери сарпарастии Устод Шодӣ 1441-1506 ва Хоҷа Исҳоқи ...

Алиҷубби Нойӣ

Алиҷубби Нойӣ аз ҷавонӣ ба шеъру мусиқӣ шавқи зиёд дошта, баробари ин пешаи косибиро аз худ менамояд. Ӯ дар хаттотию китобат, ороишу тазҳиб низ ном бароварда, бино ба эътирофи муаррих Соммирзо "Тӯҳфаи Сомӣ" чандин девони классикони адабиёти тоҷик ...

Алкалоидҳо

Алкалоидҳо - навъе аз пайвастҳои органикии нитрогендори наботӣ, ки хосияти асосӣ дошта, таъсири физиологӣ мерасонанд. Дар рустанӣ кашф шудани алкалоидҳо аҳамияти калон дошт, зеро то аввали садаи XIX гумон мерафт, ки моддаҳои наботӣ нитроген надор ...

Алкилонӣ

Алкилонӣ - ба пайвастҳои гуногуни химиявӣ дохил намудани гурӯҳи алкилҳо. Алкилониро ба воситаи алкилгалогенидҳо, эфирҳои кислотаҳои ноорганикӣ, олефинҳо ва ғайра мегузаронанд. Алкилонии аммиак, аминҳо ва гидразин ба тавассути алкилгалогенидҳо, ди ...

Алкилҳо

Алкилҳо - боқимондаи яквалентаи карбогидридҳои сер, масалан, метил – СНз боқимондаи метан, этил – С2Н5 боқимондаи этан, пропил – С3Н7 боқимондаи пропан ва ғайра Бо ҳарфи R, баъзан бо Alk, ишора мекунанд.

Алкор

Алкор, яке аз ситораи дуқӯша дар бурҷи Дубби Акбар. Дар қатори ҳафт ситораи равшани бурҷ, ки шакли кафлезро мемонад, ситораи дуқӯшаи машҳури осмон – Митсар ва алкорро дидан мумкин аст. Ин ситораҳоро "Аспу савора" низ меноманд. Аз замонҳои қадим д ...

Аллегретто

Аллегретто - аз аллегро - 1) суръати на он қадар тези мусиқӣ; 2) мафҳуме, ки фораму рӯҳбахш будани савти мусиқиро ифода мекунад. Аллегретто дар аксари асарҳои мусиқӣ вохӯрда, суръати гуногуни мусиқиро дорост. Масалан, аз суръат бисёр суст то суръ ...

Аллелопатия

Аллелопатия - таъсири як рустанӣ ба рустании дигар, ки дар натиҷаи аз худ хориҷ кардани моддаҳои махсус ба амал меояд. Баъзе микроорганизмҳо антибиотик ҳосил карда, рушди микроорганизмҳои дигарро бозмедоранд. Меразминҳоро низ микроорганизмҳо ба в ...

Аллерген

Аллерген - антигенҳое, ки дар ашхоси нисбати онҳо ҳассос аксуламали аллергиро ба вуҷуд меоваранд. Аксуламали аллергӣ тадриҷан баъди ба организм ворид шудани аллерген оғоз мегардад, вале агар дар хуни бемор оид ба ҳамин аллерген подтан мавҷуд боша ...

Аллергия

Аллерги́я - ҳассосияти ғайриоди -и организм, ки дар натиҷаи таъсири баъзе омилҳои муҳит, масалан, моддаҳои химиявӣ, микробҳо ва маҳсули фаъолияти ҳаёти онҳо, хӯрокворӣ, дору ва ғайра ба вуҷуд меояд.

Аллергология

Аллерголо́гия - як фасли илми тиб, ки сабаб, тарзи инкишоф, зуҳуроти клиникии бемориҳои аллергӣ ва усулҳои пешгирию муолиҷаи онҳоро дар бар мегирад. Аллергология бо иммунология зич алоқаманд аст. Баъзе амрози аллергӣ ба узвҳои дарун, баъзе дигар ...

Аллигаторҳо

Аллигаторҳо, як ҷинси хазандаҳо. Мансуб ба типи хордадорҳо ва қатори тимсоҳҳо мебошанд. Аллигаторҳо ду намуд доранд: миссисипӣ ва хитойӣ. Аллигаторҳои миссисипӣ хазандаи азимҷусса буда, пойҳои кӯтоҳи ғафс дорад ; пойҳои пеш аз панҷ ва қафо аз чор ...

Аллилсианид

Аллилсианид CH2 = CHCH2CN - моеи беранг; ҳарор гудозиш – 86.8°С, ҳарор ҷӯшиш – 118.5°С, зичиаш – 0.8377; дар об бад, дар ҳалкунандаҳои органикӣ хуб ҳал мешавад. Бо об ва обу спирти аллил омехтаи азеотропӣ ҳосил мекунад. Аллилсианид хосияти нитрил ...

Аллилхлорид

Аллилхлорид - хлориди аллил, СН2 = СН – СН2 С1, як навъ пайвасти органикист. Моеи беранг, бӯи тез дорад; ҳарорати ҷӯшишаш 45°С, зичиаш 938 кг/м3, массаи мол. 76.53. Дар об бад, дар ҳалкунандаҳои органикӣ хуб ҳал мешавад. Аллилхлоридро аз спирти а ...

Аллогенез

Аллогенез - яке аз равияҳои асосии пешрафти таҳаввулот. Истилоҳи аллогенезро соли 1967 профессор украин аллогенез А. Павлов дар илм ҷорӣ кардааст. Аллогенез ба вуҷуд омадани тағйирот дар сохтор ва фаъолияти баъзе гурӯҳи организмҳо мебошад. Масала ...

Аллон-дуллон

Аллон-дуллон - бозии коллективонаи бачагони тоҷик. Аллон-дуллон навъҳои зиёд дорад ва бештар бо иштироки 4 бозигар сар мешавад. Бозигарон нишаста, пойҳояшонро дароз мекунанд. Яктоашон бо овози баланд мегӯянд: "Аллон-дуллон, хӯҷа калон, аркаш барк ...

Аллопатия

Аллопатия - истилоҳест, ки аз тарафи духтури немис С. Ганеман барои ифодаи самти муқобил ба гомеопатия пешниҳод карда шудааст. Аллопатия барои тибби муосир зарурат надорад, зеро ҳангоми табобат ба раванди маризӣ бо мақсади рафъ сохтани он таъсир ...

Аллотриоморфизм

Аллотриоморфизм - к с е н о м о р ф и з м, ҳосил шудани минералҳое, ки шакли ба худ хоси кристаллографӣ надоранд. Нахустин кристаллҳое, ки ҳангоми шах шудани магма аз моддаҳои гудохта пайдо мешаванд, шакли мукаммали кристаллографӣ мегиранд. Крист ...

Аллотропия

Аллотропия - мавҷуд будани баъзе элементҳои химиявӣ дар ду ё чанд шакли моддаҳои содаи сохту хосияташон гуногун. Macалан, фосфор; он моддаи нимшаффофи сафед буда, ҳарор. гудозишаш 42.2°С аст; моддаи заҳрнок, дар торикӣ нур меафканад, худ аз худ а ...

Аллювий

Аллювий - таҳнишастҳои аллювиалӣ, таҳнишастҳое, ки аз ҷинспораҳои шус таовардаи дарё ва селобҳо, аз ҷумлаи шағал, сангреза, рег, гил пайдо шудаанд. Ба Аллювий қабатҳои уребхобидаи ҷинспораҳо хос буда, онҳо аз тағйир ёфтани миқдор, суръат ва самти ...

Алмандин

Алмандин - антракс, ёқути оҳанию алюминӣ, веникси асил, ёқути асил, карбункул; истилоҳи таҳрифшуда аз алабандина. Минералест нимшаффоф, рангаш сурхчатоб, ҷилояш шишагун ба мисли ёқут. Ба шарафи шаҳр дар Кария Аллабанда, ки асосан он ҷо ёфт мешуд, ...

Алмуробитун

Алмуробитун - сулола ва давлати феодалӣ. Дар натиҷаи ҳаракати қабилаҳои барбар таҳти роҳбарии Абдуллоҳ ибни Ёсин дар Африқои Шимолӣ ба вуҷуд омад. Маркази ҳаракат работи Абдуллоҳ ибни Ёсин, воқеъ дар ҳудуди ҳозираи Мавритания буд. Пайравони онҳо ...

Алмуқантарот

Алмуқантарот - доираи хурди сфераи осмонӣ, ки онро ситора дар давоми ҳаракати шабонарӯзӣ мекашад ва ба ҳамвории уфуқ мувозӣ аст.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →