ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 115

Андоз аз даромади шахсони воқеӣ

Андоз аз даромади шахсони воқеӣ - намуди муҳими андози мустақим. Онро бо ҳисоби фоиз аз маблағи умумии даромадҳои пулии шахсони воқеӣ бо роҳи тарҳи хароҷоти дар заминаи ҳуҷҷатҳои тасдиқшуда ва бо дарназардошти қонунгузории амалкунанда ҳисоб мекун ...

Андоз аз истифодабарандагони қаъри замин

Андоз аз истифодабарандагони қаъри замин - чунин пардохтҳои махсуси пулие мебошад, ки ба буҷаи ҷумҳурӣ мутобиқи шартнома оид ба амалиётҳое, ки ба истифодабарии конҳо дахл доранд, анҷом дода мешавад.

Андоз аз маҳсулоти коркарди молҳо

Андоз аз маҳсулоти коркарди молҳо - супорандагони ин намуди андоз шахсоне мебошанд, ки аз Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсулоти коркардро ба хориҷи кишвар мебароранд. Объекти андозбандӣ арзиши маҳсулоти коркард мебошад. Меъёрҳои андоз аз маҳсулоти коркар ...

Андоз аз молу мулки ғайриманқул

Андоз аз молу мулки ғайриманқул - навъи андоз, ки ба буҷети маҳаллӣ ворид мешавад. Супорандагони ин намуд андоз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, яъне моликон ва истифодабарандагони молу мулки ғайриманқул мебошанд. Объектҳои андозбандӣ: хонаҳои истиқоматӣ ...

Андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт

Андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт - чунин пардохти пулие мебошад, ки меъёри андоз мутобиқи намудҳои воситаҳои нақлиёт чудо карда шуда ва ба ҳисоби як қувваи асп ба иқтидори муҳаррик ба буҷаи ҷумҳурӣ гузаронида мешавад. Андоз ба буҷа бояд дар ҳа ...

Андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ

Андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ - намуди алоҳидаи андози мустақим буда, онро ҳамаи корхонаҳои ватанӣ ва хориҷии дар қаламрави Тоҷикистон фаъолиятдошта ҳамчун андозсупорандагон ба буҷети давлат месупоранд. Меъёри андоз аз маблағи фоидаи тавозунии к ...

Андоз аз фурӯш (нахи пахта ва алюминийи аввалия)

Андоз аз фурӯш - пардохти ҳатмӣ ба буҷети умумиҷумҳуриявӣ ба ҳисоб меравад. Дар асоси Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон супорандагони андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминийи аввалия шахсони ҳуқуқӣ ва воқеие мебошанд, ки ин молҳои истеҳсолшударо ...

Андоз аз фурӯши чакана

Супорандагони андоз аз фурӯши чакана соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқие мебошанд, ки ба савдои чаканафурӯшии мол машғуланд. Объекти андозбандӣ фурӯши чаканаи молҳо, аз ҷумла фурӯши маҳсулоти хӯроки омма дар ҳудуди шаҳр ноҳия мебошад. Манбаи ...

Андоза (асбоб)

Андоза - асбоби чӯбинест дар меъмории миллӣ, ки ҳангоми кандакории сутуну болор ва зерравҳо истифода мешавад. Масалан, бо андозаи нимдоира миёнбади сутунро тарошидаву кандакорӣ кардан мумкин аст. Сутунҳои чӯбини шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд, Хуҷанд, ...

Андоза (фалсафа)

Андоза - категорияи фалсафист, ки ягонагӣ ва робитаи тағйироти миқдорию сифатии чизҳо, таносуби хоси миқдор ва сифати объектро ифода мекунад; ҳадест, ки дар он тағйироти миқдорӣ боиси тағйироти пурраи сифати ашё мегардад. Миқдори муайяни чизҳо бе ...

Андозанокии бузургии физикӣ

Комитети байналхалқии ченаку вазнҳо системаи воҳидҳоеро қабул кард, ки аз ҳафт бузургии асосии новобаста иборат аст. Чунончи, дар Системаи байналхалқии воҳидҳо СИ ба сифати бузургиҳои асосӣ дарозӣ L, масса М, вақт T, қувваи ҷараёни электрикӣ I, ҳ ...

Андозбандӣ

Андозбандӣ ғайримустақим ё худ аксизҳо аз тариқи арзиши молҳо, аслан ашёи серистеъмол ситонда мешавад. Объекти андозбандӣ ва ё объекти бо андозбандӣ алоқаманд объекти дорои тавсифи арзишӣ, миқдорӣ ё физикӣ буда, ҳангоми мавҷудияти он объект қонун ...

Андозе, ки тибқи низоми содакардашуда пардохта мешавад

Андозе, ки тибқи низоми содакардашуда пардохта мешавад. Ин як намуди махсуси андозе ба буҷет мебошад. Супорандагони андози мазкур соҳибкорони инфиродӣ, корхонаҳо, филиал ва намояндагони шахсони ҳуқуқии хориҷӣ мебошанд. Даромади онҳо барои давраи ...

Андози замин

Андози замин - чунин шакли пардохти пулие мебошад, ки аз ҷониби истифодабарандагони замин ба буҷаи ҷумҳурӣ гузаронида шуда, қитъаҳои замин ҷиҳати истифодабарии бемуҳлат ва ворисони умрбод ба номи андозсупоранда қайд шудаанд. Андози замин бо назар ...

Андози иҷтимоӣ

Андози иҷтимоӣ - маблағсупории ҳатмӣ буда, барои мақсадҳои суғуртаи иҷтимоӣ аз ҷониби супорандагони андози иҷтимоӣ мувофиқи меъёрҳои муқаррарнамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати маблағи умумии музди меҳнат пардохта мешавад. Супоранд ...

Андози мустақим

Андозҳои мустақим - андозҳое, ки бевосита мувофиқи меъёрҳои муқарраргардида аз манбаи маблағи андозбандии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ гирифта ба буҷети давлат ворид карда мешаванд. Ин намуди андозҳо бо он фарқ мекунанд, ки ҳаҷми андоз аз худи маблағи ...

Андози сарикасӣ

Онро соли 1724 Пётри I ҷорӣ кард. Дар як вақт барӯйхатгирии аҳолии андозсупоранда гузаронда, арзиши андози сарикасӣ муайян карда шуд ғайри дворянҳо ва рӯҳониён. Барои нигоҳ доштани армияи сершумор Пётри I бо укази худ аз 28 ноябри 1718 фармон дод ...

Андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ

Андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ - андози намуди навест, ки меъёри андозбандиро аз рӯйи якчанд намудҳои андоз расман иваз кардааст. андозсупорандагони ин намуди андоз шахсони ҳуқуқӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ, ширкатҳои хоҷаги ...

Андози ғайримустақим

Андозҳои ғайримустақим - гурӯҳи андозҳое, ки на аз манбаи асосӣ, балки ба тавассути нарх ва тарифҳо муқаррар мешаванд. Ба ин гуна андозҳо пеш аз ҳама аксизҳо, андоз аз арзиши иловашуда ва ғайра мансубанд. Масалан, андоз аз арзиши иловашуда дар ҳа ...

Андози ҳадди ақал аз даромадҳо

Андози ҳади ақал аз даромадҳо - намуди андоз, ки тибқи санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 20 марти 2008 ҷорӣ карда шудааст. Супорандагони чунин андоз инҳоанд: корхонаҳои резидентӣ; корхонаҳои хориҷӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти со ...

Андозсупоранда

Андозсупоранда - субъекти муносибатҳои ҳуқуқи андоз, соҳиби объекти андозбандӣ баҷооварандаи амалиётест, ки ба онҳо андоз баста мешавад. Дар муносибатҳои иқтисодӣ андозсупорандаҳо ҳамчун шахси ҳуқуқӣ ва ё шахси воқеии қобилияти ҳуқуқи андоздошта ...

Андозҳои дигари ҳатмии умумиҷумҳуриявӣ

Андозҳои дигари ҳатмии умумиҷумҳуриявӣ - одатан, моҳияти комплексӣ доранд ва аз андозҳои гуногун таркиб ёфтаанд. Номгӯи ин гуна андозҳо дар санадҳои дигари ҳуқуқӣ – меъёрии Тоҷикистон нишон дода шудааст.

Андорра

Андо́рра, номи пурраи расмӣ - Князигарии Андорра, - яке аз давлатҳои майдаи Аврупо, дар байни Испания ва Франсия. Масоҳаташ 468 км 2. Аҳолиаш 84 082 нафар. Пойтахташ шаҳри Андорра-ла-Веля. Забони гуфтугӯӣ - котолонӣ, инчунин забонҳои франсавӣ, по ...

Андрадит

Андради́т - минерал, силикат аз гурӯҳи гранатҳо, ки хеле маъмул аст. Ба шарафи минералшиноси бразилиявӣ Жозе Бонифатсио де Андрада е Силва номида шудааст. Формулаи химиявиаш Ca 3 Fe 2 Si 3 O 12. Системаи кристаллбандиаш кубӣ. Рангаш сиёҳ, зардчат ...

Андре-Мари Ампер

Андре-Мари́ Ампе́р - физикдон, риёзидон ва табиатшиноси бузурги фаронсавӣ, яке аз асосгузорони электродинамика, узви Академияи илмҳои Париж.

Андрей Абдувалиев

Андрей Абдувалиев - варзишгар, гурзпартои Тоҷикистон ва Ӯзбекистони Шӯравӣ, устоди хизматнишондодаи варзиш. Чемпиони Бозиҳои олимпии тобистона 1992 дар гурзпартоӣ. Чемпиони дукаратаи ҷаҳон оид ба варзиши сабук. Рекорди инфиродӣ - 83.46 м. Чемпион ...

Андрей Воронихин

Андре́й Ники́форович Ворони́хин октябр 1759, Усолйеи Нав - 21 феврал -и 1814, Санкт-Петербург) - меъмори рус, яке аз бунёдгузорони сабки ампирӣ дар Русия.

Андрич, Иво

Аз оилаи ҳунарманд. Гимназияро дар шаҳри Сараево хатм намуд. Барои иштирок дар ҳаракатҳои миллии озодихоҳӣ аз ҷониби ҳукуматдорони Австро-Венгрия ба ҳабс гирифта шуд 1914. Баъди Ҷанги якуми ҷаҳонӣ дар донишгоҳҳои Загреб ва Вена илми филологияро о ...

Андрогенез

Андрогене́з - як шакли афзоиши организмҳо, ки ҳангоми он дар инкишофи ҷанин фақат ядрои нарина иштирок мекунад. Андрогенезро дар баъзе намуди ҳайвонот ва рустанӣ ҷуворимакка, тамоку дар ҳолатҳое, ки ядрои тухм то бордоршавӣ нобуд мегардад, мушоҳи ...

Андрология

Андрология - як соҳаи илми тиб, ки фаъолияти ҷинсии мардҳоро аз нигоҳи физиологӣ ва патологӣ меомӯзад. Бино ба муқаррароти Созмони байналмилалии тандурустӣ вазифаи андрология тадқиқи солимии насловарии мардҳо мебошад.

Андромеда (бурҷ)

Андроме́да, Мусалсала, Имротулмусалсала - бурҷи Нимкураи Шимолии осмон. Масоҳаташ 722 градуси квадратӣ, зиёда аз 100 ситора дорад, ҳанӯз ба каталоги ситорагони "Алмаҷастӣ" -и Батлимуси Қализӣ Клавдий Птоломей, 87 – 165 дохил карда шуда буд. Тибқи ...

Андромедиҳо

Андромедиҳо - сели метеорӣ, ки радианти он дар бурҷи Андромеда воқеъ аст. Бо таҷзияи кометаи Биэла алоқаманд мебошад. Бори нахуст соли 1872 мушоҳида шудааст. Дар натиҷаи ба мадори андромедиҳо таъсир расондани сайёраи Муштарӣ ин сел дар садаи XX к ...

Андудаи галванӣ

Андудаи галванӣ - қабати металлиест, ки аз ҳиссаҳои мкм то ба ҳиссаҳои даҳии мм ғафсӣ дорад. Онро бо роҳи таҳшини электролитӣ ба сатҳи маснуоти металлӣ рӯкаш мекунанд. Андудаи галванӣ асосан бо мақсади зиёд намудани устувории маснуот бар зидди ко ...

Андудаҳо

Андудаҳо - қабати ба рӯи мавод рӯкашшаванда барои беҳтар намудани хосиятҳои сатҳи он. Андудаҳо дар ҳолати сахт, моеъ ва газмонанд рӯкаш карда мешаванд. Андудаҳо намуди зоҳирии маснуотро беҳтар намуда, металлҳоро аз зангзанию фарсудашавӣ эмин медо ...

Андӣ Мададиён

1992: Беқарор 1996: Devoted 1998: Қаҳрамонони Ватанбо Лайло Фаруҳар ва Дариуш 2002: Халвати ман 2004: Platinum 2001: Ёрон бо Пирӯз & Paksima & … 1998: Роҳи абрешим - Silk Road 2006: City Of Angels 1999: NuneSingle 2000: And My Heart… 2003: Orere ...

Аневризма

Аневри́зма - васеъ шудани рагҳои хун ё ҷавфи дил, ки дар натиҷаи ёзидан ва дамидани девораҳои он ба вуҷуд меояд. Аневризмаро чун оризаи сактаи дил, атеросклероз, сифилис ва дигар бемориҳо, ҳамчунин натиҷаи захм аневризмаи захмӣ медонанд. Нуқси мо ...

Анемофилия

Анемофилия - ба воситаи шамол дутарафа гардолуд шудани гули рустаниҳо. Қариб аз даҳ як қисми рустаниҳои пӯшидатухм ба воситаи шамол гардолуд мешаванд. Гули чунин рустаниҳо, одатан, хурди бенур буда, сохти махсус дорад. Масалан, торҳои гардбаргаи ...

Анемохория

Анемохория - ба воситаи шамол паҳн шудани спора, тухм ва меваи рустаниҳо. Тухму меваҳое, ки ба воситаи шамол паҳн мегарданд, ҳаҷман хурд мебошанд ё мӯяк, қанотак, сӯк масалан, ковил, ҳавопарда ва ғайра доранд. Чунин тухму меваҳоро шамол то 40 км ...

Анестезиология

Анестезиология - як фасли тибби амалист, ки масъалаҳои рафъи дард ва идора кардани фаъолияти ҳаётан муҳими организм -ро таҳия месозад.

Анзоб

Анзоб, Ағбаи Анзоб - ағба дар қаторкӯҳи Ҳисор. Баландиаш аз сатҳи баҳр 3372 м. То ба истифода додани нақби "Истиқлол" аз ағба роҳи ягонаи мошингарди Душанбе - Хуҷанд, Душанбе - Айнӣ - Панҷакент - Самарқанд мегузашт, ки аз охирҳои май то аввалҳои ...

Анзоб (навъи ангур)

Анзоб - навъе аз ангурҳои миёнапазаки мавизбоби маҳаллӣ. Ходимони Институти тадқиқоти илмии зироат Савченко А. Д. ва Кирилов И. Ф. дар натиҷаи пайванд кардани навъҳои ангури Катақӯрғонӣ ва Мускати искандарӣ ба навъи Султонӣ Ҷавзи сафед офаридаанд ...

Анзоб (чашмаи оби маъданӣ)

Анзоб - чашмаи обаш сарди минералӣ, дар ағбаи Анзоб, дар баландии 3179 м аз сатҳи баҳр воқеъ аст. Масрафаш 0.5 л/с, минералнокиаш 1.3 г/л. Оби анзоб дар таркиби худ гидрокарбонати калсий, магнию натрий дорад. Истифодаи саноатиаш ҳоло ба роҳ монда ...

Анзур

Анзур, пиёзи анзур, ансал, ансур, пиёзи кӯҳӣ - номи умумии чанд навъ пиёзи худрӯй. Дар кӯҳҳои Тоҷикистони Шимолӣ, Марказӣ ва Ҷанубӣ мерӯяд. Як гулпоя ва 4 – 6 барги сабзи кабудтоб дарозиаш 30 – 50 см, бараш 5 – 20 мм дорад. Гулпояаш дукшакл, то 8 ...

АНЗЮС

Ҳамкории ҳарбии ИМА бо Австралия ва Зеландияи Нав дар солҳои Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ 1939 – 45 рушд намуда, бо оғози "Ҷанги сард" 1945 – 90 шакли созмонро гирифт. Аҳднома "Аҳдномаи бехатарии АНЗЮС", "Пакти бехатарии Уқёнуси Ором" 1 сентябри 1952 дар С ...

Ани

Ани - арк дар Арманистон, арки асри миёнаи Арманистон. Дар соҳили рости д. Аҳурян воқеъ аст. Аниҳои 5 – 8 мулки князии Камсараканҳо ва баъдтар Багратиониён буд ва дар аҳди онҳо пойтахти подшоҳии Ани шуд. Ани асрҳои 10 – 13 ба маркази сиёсӣ, иқтис ...

Анизотропия (гиёҳшиносӣ)

Анизотропи́я - дар ботаника, қобилияти мавқеъҳои гуногунро ишғол кардани узвҳои ҳамон як рустанӣ, ки ҳангоми таъсири якхелаи омилҳои муҳити беруна рух медиҳад. Масалан, дар вақти аз як тараф равшанӣ додан, нӯги навдаҳо ба ҳамон тараф хам мешаванд ...

Аникин, Николай Андреевич

Солҳои 1936 - 1939 дар трести бинокории Сталинобод дуредгар буд. Баъд дар заводи чарм кор кард. Соли 1939 ба хизмати ҳарбӣ даъват шуд. Дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ 1941 - 1945 аз рӯзҳои аввал иштирок намуд. Ноябри 1941 аз шаҳри Вологда ҳамчун фармонд ...

Анилат

Анилат, C 6 H 14 N 2 O 4 S, - як навъ моддаи химиявӣ, ки барои заҳролуд кардани тухмӣ истифода мешавад. Дар шакли ғурӯша истеҳсол мекунанд. Анилат 93 - 97 % моддаи таъсирбахш дорад. Анилатро барои нест кардани сиёҳмуғ ва зангаи гандум дар давраи ...

Анилин

Анили́н - C 6 H 5 NH 2, - амини ароматӣ; моеъи беранг, бӯи паст дорад; ҳарорати ҷӯшиш – 184.4°С, ҳарорати гудозиш – 6.15°С, зичиаш дар 20°С 1027 кг/м 3. Анилин дар об, спирт, эфир, бензол ҳал мешавад. Бо металлҳо ҳосилаҳои металлӣ, бо кислотаҳои ...

Анимизм

Анимизм дараҷаи нисбатан баланди парастиш ва муътақидоти одамони ибтидоӣ мебошад. Байни одамони ибтидоӣ, дар марҳилаҳои охири рушди ин ҷамъият эътиқодҳои анимистӣ ривоҷ пайдо мекунанд, яъне онҳо муътақид буданд, ки тамоми мавҷудот, чи мутаҳаррик, ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →