ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 14

Шӯриши Спитамен

Баъд аз шикаст додани лашкари Форс ва забт намудани марказ ва қисми асосии давлати Ҳахоманишиҳо, Искандари Мақдунӣ ба сӯи Шарқ лашкар кашид. Вай дар шарқ мулки Бохтарро низ забт намуд. Шоҳи Бохтар Бесс бар зидди ӯ мубориза мебурд. Бесс аз лашкари ...

Эъзомияи Искандаркӯл

Эъзомияи Искандаркӯл - амалиёти забткоронаи Ҳукумати подшоҳии Русия барои ба тобеъияти хеш даровардани мулкҳои болооби Зарафшон, ё худ Кӯҳистон дар соли 1870.

Ямчун I (Сиёҳпӯш, Кофирқалъа)

Ямчун I Сиёҳпӯш, Кофирқалъа - Қалъаи Ямчун, III пеш аз милод – асри VIII мелодӣ. Воқеъ дар қаторкӯҳи Вахон, Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Қалъа дар ҷамоати Питуп дар болои деҳаи Ямчун,дар нишебии серсанги ҷудошуда аз қаторкӯҳи Вахон тавассу ...

Яъқуби Лайс

Яъқуб ибни Лайс – нахустин амири Давлати Саффориён. Сарсулолаи хондони Саффориён, Лайс, ки ба мисгарӣ машғул буд ба забони арабӣ ин шуғлро "саффор" меноманд, чаҳор писар дошт, ки дар айёми нобасомони миёнаи қарни IX ҳамагӣ ба ҷангу сипоҳ сару кор ...

Ғори Шахта

Ғори Шахта – тасвирҳои рӯисангии асри санг дар Помири Шарқӣ, ноҳияи Мурғоб ҷойгир аст. Ғори Шахта ба Рӯйхати ёдгориҳои бостонӣ ва меъмории Тоҷикистон дохид карда шудааст.

Ғуриён

Ғуриён – сулолаи суннимазҳаби тоҷикон, аз Хонадони Шонасбониён аст. Сарсулолаи хонадон Сури ибни Муҳаммад, сарвари қабилаи вилояти Мандеши кишвари Ғур) буд. Шонасбониён шоҳони давлати Ғуриён - давлати дуюми таърихии тоҷикон дар Хуросон буданд. Да ...

Қабристони Душанбе

Қабристони Душанбе - ёдгории археологии мансуб ба садаҳои 1-2 м., ки дар қисми шимолу ғарбии шаҳри Душанбе воқеъ аст. Масоҳаташ бештар аз 20 га Соли 1951 бостоншиносон Н.Н.Забелина ва М.М.Дяконов дар қисми шарқии қабристон хуми майитдорро ёфтанд, ...

Қавм (мазмунҳо)

Қавм - аҳли хешутаборони ҳамхун, ки пайдоиши худро аз тарафи модар ё падар ба аҷдоди ягона авлод вобаста мекарданд. Тақрибан 40 ҳаз. сол муқаддам тараққиёти қувваҳои истеҳсолкунанда, дигаргуниҳои иҷтимоӣ боиси ташаккули одами намуди ҳозира Homo S ...

Қайроқ

Қайроқ - 1) сангест барои тез кардани теғ; 2) санг -ест, ки дар рӯйи он катибаи гӯрро нависанд. Қайроқҳое, ки аз Осиёи Миёна ҷамъ оварда шудаанд, бештар байзашакл ва гуногунҳаҷм буда, дарозии баъзеашон то 1 м аст. Қайроқҳо барои сабти катиба дар ...

Қалъа

Қалъа, ҳисор, диж - бинои баланд ва матини мустаҳкам, ки барои муҳофизат аз душман ва муқовимат ба он сохта шудааст. Одатан дар Қалъа аҳолию гарнизон меистод ва барои муддати тӯлонӣ бурдани ҷанги мудофиавӣ озуқа захира карда мешуд. Нишонаҳои қалъ ...

Қалъаи Афросиёб (Ҳисор)

Қалъаи Афросиёб - яке аз номҳои таърихии Қалъаи Ҳисор. Муаррихи аасри XVII тоҷик Муҳаммад ибни Валӣ дар асараш "Баҳор-ул-асрор" бо ҳамин ном зикр карда, навиштааст, ки Қалъаи Афросиёб чунон баланд будааст, ки онро на одамон, балки девону ҷиниён б ...

Қалъаи Душанбе

Қалъаи Душанбе - ёдгории археологӣ ва фотификатсионии мансуб ба асри XIX -ибтидои XX, ки дар тарафи рости нишебии кӯчаи Исмоили Сомонии ҳозира шаҳри Душанбе воқеъ буд. Қалъаро топографи рус Петров, ки соли 1884 ба Душанбе омада буд, тасвир кардаа ...

Қалъаи Кофарниҳон

Дар Қалъаи Кофарниҳон корҳои бостоншиноси аз солҳои 70-уми садаи XX бо сардории Борис Анатолевич Литвинский шурӯъ шудаанд. Осорҳои зиёд пайдо гардидаанд, ки ҳам ба фарҳанги буддои ва инчунин ба зардушти марбут мебошанд. Дар замони шӯравӣ аз ин ҷо ...

Қалъаи Кӯлоб

Қалъаи Кӯлоб - ёдгории таърихию фарҳангӣ дар ноҳияи Кӯлоб. Дар асари Ҳофизи Таниши Бухори "Шарафномаи шоҳӣ" оварда шудаанд. Ҳофизи Таниш зимни тавсифи ҷангҳои байни лашкари Абдуллохони узбек ва кулобиён дар соли 992/1584 оиди калъаи Кӯлоб маълумо ...

Қалъаи Мир

Қалъа як теппаи маснуъи баландиаш 7-8 метрро ташкил медиҳад. Қалъа ба воситаи девори мудофиавӣ бо баландии 5 м., ки дар гӯшаҳои он бурҷҳои мудаввар қарор доранд, иҳота шудааст. Ҷойгоҳи мазкур 275-270 метри мурабаъ аст. Қисми зиёди биноҳои истиқом ...

Қалъаи Хуҷанд

Қалъаи Хуҷанд - дар ш.Хуҷанд воқеъ аст. Дар бинои қалъа Осорхонаи таърихии вилояти Суғд ҷойгир шудааст, ки яке аз қисматҳои Маҷмааи фарҳангию таърихии "Қалъаи Хуҷанд" мебошад.

Қалъаи Ғозималик

Қалъаи Ғозималик дар баландии қаторкуҳи Ғозималик аз тарафи шимол ба шимолу ғарбии деҳаи Куҳичим чанд қалъа бо номи қалъаи Гусар, қалъаи Ғозималик Чилтан, қалъаи Дустак ҷойгир шудаанд. Деҳаи Кучим 9 километр дуртар аз тарафи шимолу ғарбии Обикиик ...

Қалъаи Қаратоғ

Қалъаи Қаратоғ - ёдгории археологӣ ва фортификатсионии мансуб ба асри XIX, ки дар наздикии деҳаи Қаратоғ, дар соҳили рости дарёи Қаротоғ воқеъ буд. Дар он беки Ҳисор мезист. Харобаҳои қалъаро сайёҳи франсавӣ Г. Бонвало, ки соли 1886 ба Бухорои Ша ...

Қалъаи Ҳисорак

Қалъаи Ҳисорак - ёдгории меъморӣ, дар шимоли Тоҷикистон, дар канораи деҳаи Падаски ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ вокеъ аст.

Ҳаловард

Ҳаловард номи пешина ва бостонии шаҳраки Колхозобод будааст. Ҳаловард дар замони Сомониён яке аз ду шаҳри калони Вахшонзамин буда ва арку шаҳристону рабаз дошт ва калонтар аз Ҳулбук будааст. Бино бар навиштаи "Ҳудуд ул-олам мин ал-Машриқ илал-Мағ ...

Ҳаракати карматӣ (исмоилия)

Ҳаракати карматӣ ар. قرامطة ‎ - ҳаракати мазҳабию сиёсӣ зидди дини расмии Хилофати Аббосиён дар мулки Аҷам - Мовароуннаҳру Хуросон, дар асри IX. Карматиҳо гурӯҳи пурқуввати сиёсие буданд, ки дар асри IX пайдо шуда, деҳқонон, бодиянишинҳо ва аҳли ...

Ҳаракати Маздакия

Ҳаракати Маздакия - ба замони ҳукмронии Кайқубодшоҳ рост омад. Ба ин ҳаракат Маздак роҳбарӣ мекард. Унвони ҳаракат аз номи роҳбараш пайдо шудааст. Асосгузори ин ҳаракати халқӣ ибни Хурроӣ буд, ки дар нимаи дуюми асри V умр ба сар бурдааст. Маздак ...

Ҳаракати Монавия

Ҳаракати Монавия. Сарфи назар аз пешрафти хоҷагӣ дар нимаи дуюмн асри III аҳволи кишоварзони эронӣ дар Давлати Сосониён хеле вазнин буд. Ба онҳо лозим меомад, ки ба давлат андозҳои гуногуни зиёд бидиҳанд. Ба ин аҳвол гирифтор шудани кишоварзон бо ...

Ҳахоманишиён

Ҳахоманишиён - сулолаи шоҳони давлати Форси қадим аст. Сарсулолаи хонадони Ҳахоман аз мулки Форс аст. Писари Ҳахоман Куруши II-ро асосгузори Давлати Ҳахоманишиҳо мешуморанд, ки ӯ солҳои 550 −530 пеш аз мелод ҳукумронй кардааст. Номи давлат аз ном ...

Ҳошим ибни Ҳаким

Ҳошим ибни Ҳаким - пешвои шӯриши халқҳои Осиёи Миёна ба муқобили истилогарони араб ва феодалону ашрофони маҳаллӣ. Ҳошим ибни Ҳаким - дар деҳаи Козаи наздикии шаҳри Марв дар оилаи косиб ба дунё омадааст. Номи аслии ӯ Ҳошим ибни Ҳаким ва Муқаннаъ б ...

Ҳулбук

Димнаи Хулбук - дар масофаи 7 км дуртар аз самти шимолу ғарбии маркази ноҳияи Восеъ ҷойгир аст. Қасри ҳокимони Хулбук ба Мамнӯъгоҳи таърихӣ-фарҳангии Хулбук, ки дар ноҳияи Восеъ воқеъ аст, дохил мешавад.

Ҷурҷис

Ҷурҷис - намояндаи машҳуртарини сулолаи Бахтишои мактаби тиббии Ганди Шопур буд. Ҷурҷис соли 755 ба сифати мудири клиникаи мактаби тиббии Ганди Шопур ҳамроҳи шогирдонаш Айс ва Иброҳим ба назди Халифаи бемори Бағдод ал-Мансур хонда шуда, ӯро бомув ...

Ёдгориҳои таъриху фарҳангии Тоҷикистон

Ҳифз, тармими ёдгориҳои мероси фарҳангӣ-таърихӣ ва идомаи пайвастаи пажӯҳишҳои таърихӣ, бостоншиносӣ, биологию зоологӣ ҷиҳати бозёфтҳои тоза дар самтҳои мероси таърихӣ-фарҳангӣ ва табиӣ шароити мусоиди пешгирии раванди харобшавии ин боигарии милл ...

Иттиҳодияи давлатии гурӯҳҳои эҷодию консертӣ

Иттиҳодияи давлатии гурӯҳҳои эҷодию консертӣ – яке аз муассисаҳои консертии тобеи Вазорати фарҳанги Тоҷикистон мебошад. Муассисаи консертӣ дар пойтахти Тоҷикистон – шаҳри Душанбе ҷойгир аст.

Рӯихати дорандагони унвони Арбоби ҳунари Тоҷикистон

Дар Тоҷикистон шахсони зерин ба дарёфти унвони фахрии Арбоби ҳунари Тоҷикистон ноил гардидаанд. 2002: Аллабергенев Ботир рассом, Бек Наимов рассом, Анваршо Сайфиддинов рассом, Аҳмад Юсуфов рассом. 2017: Ҳошим Гадо актёр ва нависанда. 1997: Арутюн ...

Сандалӣ

Сандалӣ - воситаи гармшавӣ, чорпояест, ки фасли зимистон ба рӯи алавдон мегузоранду ба атрофаш мешинанд. Сандалӣ дар байни мардуми Шарқ, аз ҷумла тоҷикон аз асрҳои миёна маълум буд. Он шаклан мураббаъ 70X70см буда, 60 - 70 сантиметр баландӣ дорад ...

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон"

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" 8 июни соли 2007 қабул шудааст. Қонуни мазкур бо тақозои рушди ҷомеа анъана ва ҷашну маросимҳоро танзим намуда, ба ҳифзи арзишҳои асили фарҳанги милл ...

Ҷоизаи давлатии ИҶШС

Ҷоизаи давлатии ИҶШС - ҷоизаи баланди даврони шӯравӣ, соли 1940 таъсис ёфта, то соли 1960 ҷоизаи Сталинӣ ном дошт. Ҷоиза барои комёбиҳои барҷастаи эҷодӣ дар соҳаи илм, техника, адабиёт, санъат, меъморӣ, инчунин комёбиҳои баланди меҳнатӣ дар қалам ...

Зиндагинома

Зиндагинома, Биография, Автобиография ва ё Тарҷумаи ҳол - маълумотномаи хаттӣ дар бораи шахсе мебошад, ки аз ҷониби шахси дигар, ё худи шахсият навишта шудааст. Зиндагинома сарчашмаи иттилооти иҷтимоие мебошад, ки дар бораи типи равоншиносии таър ...

CASA-1000

CASA-1000 - аввалин тарҳи муштараки байниминтақавии Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ буда, пайвасти шабакаҳои барқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистонро дар бар мегирад.

Барқи Тоҷик

Яке аз калонтарин ширкатҳои энергетикии Тоҷикистон, ки июли 1992 дар заминаи Саруправленияи энергетика ва электрикунонии назди Шӯрои Вазирони ҶШС Тоҷ. "Тоҷикглавэнерго" таъсис ёфтааст. То с. 2001 Ширкати давлатии саҳҳомии холдингии "Барқи Тоҷик" ...

НБО "Ванҷ"

НБО "Ванҷ" - яке аз НБО-и хурди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аст ва зери идораи ҶСК Ширкати "Помир Энерҷӣ" мебошад. НБО-и "Ванҷ" дар соли 1968 бо истифода дода шуд. Истгоҳи номбурда дар ноҳияи Ванҷ ВМБК ҷойгир буда, иқтидори лоиҳавии ду дас ...

НБО Марказӣ

НБО Марказӣ - дар дарёи Вахш сохта шудааст. Дар НБО Марказӣ ду гидроагрегати иқтидорашон 7550 кВт насб карда шудаанд. Иқтидори умуми муайяншудаи НБО –и Марказӣ 15100 кВт – ро ташкил медиҳад. Нерӯгоҳ соли 1964 ба кор дароварда шудааст.

НБО Қайроққум

Нерӯгоҳи барқи обии Қайроқум - солҳои 1956 - 1957 сохта шудааст ва дорои 6 гидроагрегат аст, ки иқтидори ҳар кадомаш 21 ҳазор кВт мебошад. Иқтидори умумии НБО Қайроққум - 126 ҳазор кВт аст. Агрегатҳои НБО Қайроққум аз рӯи ин тартиб ба кор оғоз ка ...

Хати баландшиддати барқии "Лолазор – Хатлон" (ЛЭП – 220)

Июни соли 2006 дар рафти ташрифи Президенти Тоҷикистон ба Шанхай дар бораи маблағгузории лоиҳаҳои муштараки инвеститсионии Чин дар Тоҷикистон ба миқдори $ 603.5 млн. шартнома ба имзо расид. Яке аз лоиҳаҳои муштараки инвеститсиони сохтмони ЛЭП "Ло ...

Хати баландшиддати барқии "Ҷануб – Шимол" (ЛЭП – 500)

Соли 2006 дар рафти ташрифи Президенти Тоҷикистон ба Шанхай дар бораи маблағгузории лоиҳаҳои муштараки инвеститсионии Чин дар Тоҷикистон ба миқдори $ 603.5 млн. шартнома ба имзо расид. Яке аз лоихахо сохтмони хати баландшиддати барқии "Ҷануб – Ши ...

Ало (кӯл)

Ало - кӯл дар қисми Тоҷикистон қаторкӯҳи Зарафшон, дар саргаҳи деҳаи Зиндон. Масоҳаташ 0.32 км². Аз соли 1918 дар натиҷаи кандашавии кӯҳ ва банд шудани водии деҳаи Зиндон пайдо шудааст. Манбаи об пирях ва барфҳои доимӣ мебошад. Аз назди кӯл аз во ...

Баҳри тоҷик

Баҳри тоҷик - дар Сирдарё, вилояти Суғд ҷойгир аст. Ҳаҷми Баҳри тоҷик: дарозиаш қариб 65 км; сатҳи аз ҳама зиёди оби он – 374, 5 м. васеъгиаш аз 50 то 20 км таъғирёбанда; масоҳати сатҳи оби обанбор – 513 км; ҳаҷми умумӣ – 3413.5 м3; ҳаҷми фоидано ...

Бӯрхок

Бӯрхок - як навъи хок. Бӯрхок дар беша ва биёбону дашт паҳн шудааст. Бӯрхоки бешаи паҳнбарг дар шароити гармӣ ва нами муътадил аз ҷинсҳои таркибашон гуногун ҳосил мешавад. Маъмулан, бо ранги бӯр ва ғурӯшанокияш фарқ мекунад. Дар буриши амудӣ Бӯрх ...

Варзоб

Варзоб - дараест дар водии Ҳисор, ки 8 км дуртар аз шаҳри Душанбе воқеъ аст. Аз дара дарёи Варзоб ҷорӣ мешавад якчанд дарёчаҳои кӯҳӣ: Симиганҷ, Сиёма, Сии, Амоо, Сокхоб, Очук, Харангон, Ғузғарф, Такоб, Зиде ва ғайрахо ба он ҳамроҳ мегардад.

Варшедз (кӯл)

Варшедз - номи кӯл дар Помири Ғарбӣ, яъне дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аст. Дар нишебаи шимоли қаторкӯҳи Шуғнон, дар баландии 4798 м аз сатҳи баҳр воқеъ аст. Масоҳаташ 0.36 км² буда, тӯлаш 1260 м, бараш 280 м, чуқурии кӯл ба ҳисоби миён ...

Водии Рашт

Водии Рашт Масоҳаташ: зиёда аз 22 ҳазор км² аст. Аҳолиаш зиёда аз 333.300. Водии Рашт фарогири ноҳияи Рашт ва ноҳияҳои: Лахш; Тоҷикобод; Нуробод; Файзобод ва шаҳри Роғун аст. Водии Рашт-ро кӯҳсорон иҳота кардааст. Қаторкӯҳи асосии ин водӣ қаторкӯ ...

Водии Хатлон

Масоҳаташ 24, 6 ҳазор км. квадратӣ. Аҳолиаш зиёда аз 2 млн. нафар мебошад. Шаҳраш 5 то, ноҳияҳояш 25 то, шаҳрчаҳояш 23 то. Маркази вилоят шаҳри Қурғонтеппа аст. Дар қисми Тоҷикистони ҷануби ғарбӣ ҷойгир аст. Сарватҳои зеризаминӣ - нефт, газ, Шамб ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →