ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 226

Самаки айёр

"Самаки Айёр" - як намунаи осори насри омиёнаи форс-тоҷик аст, ки тавассути қиссахонон аз ривоятҳои пароканда ба миён омадааст. Дар матн ровии асар Садақа ибни Абулқосими Шерозӣ номида шудааст. Аз 20 июни соли 1189 оғоз карда, Фаромурз ибни Худод ...

Санадҳои универсалии байналмилалӣ ва миллӣ оид ба ҳуқуқи инсон

Санадҳои универсалии байналмилалӣ ва миллӣ оид ба ҳуқуқи инсон. - Душанбе, 2010. - 236 с. Маҷмӯаи мазкур нашри аввали санадҳои байналмилалӣ ва миллӣ оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар он санадҳои асосиии байналмилалӣ универс ...

Сармоя (китоб)

"Сармоя" - шоҳасари иқтисодчии олмонӣ Карл Маркс оид ба иқтисоди сиёсӣ, ки тадқиқи танқидии капитализм аст. Китоб бо истифодаи материализми диалектикӣ навишта шудааст.

Саҳеҳи Бухорӣ

Саҳеҳи Бухорӣ - яке аз шаш китоби аҳодиси аҳли суннат. Ба иттифоқи тамоми уммати Ислом саҳеҳтарину мӯътамадтарин китоб баъди Қуръони Карим" Саҳеҳи”-и Имом Бухорӣ мебошад.

Субҳи ҷавонии мо

"Субҳи ҷавонии мо" - қиссаи тарҷумаи ҳолӣ буда, соли 1954 ба табъ расидааст. Сотим Улуғзода анъанаи ёддоштнависии адабиёти тоҷик, аз ҷумла" Ёддоштҳо” -и С. Айнӣ-ро, идома додааст. Қисса аз 57 боб иборат аст ва дар он воқеъаҳое тасвир гардидаанд, ...

Таврот

Таврот, Турот номе аст ибрӣ, ки ба бураҳмияттарин навиштори яҳуд дода шуда ва ба бовар онон ба висилаи Яҳва ба Мусо ваҳй шудааст. "Таврот" аввалин бахш аз китоби "Танах" буда ва муштамал бар панҷ китоб мебошад. Ба ҳамин хотир, гоҳ "Исфори панҷгон ...

Тазкират-ул-авлиё

Тазкират-ул-авлиё - китоби ирфонӣ аст ба насри сода ва дар қисматҳои масҷаъ, дар шарҳи бузургон Авлиё ва Машоих Суфиё ба форсӣ, навиштаи Фаридуддини Аттори Нишопурӣ. Ин китоб муштамал аст бар муқаддима ва 72 боб ки ҳар як ба зиндагӣ, ҳолат, андеш ...

Танзими ҳуқуқии фаъолияти арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ

Танзими ҳуқуқии фаъолияти арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ./ Муҳаррири масъул – д.и.ҳ., профессор Раҳимов М.З. - Душанбе: "Ирфон" 2010. - 170с. Дар китоб масъалаҳои фаъолияти Арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ, аз ҷумла мафҳум, амният, намудҳо, тар ...

Таърихи Табаристон

"Таърихи Табаристон" - асари муаррих ва адиб Ибни Исфандиёр аст, ки таърихи Табаристонро аз давраҳои қадим то асри 13 дар бар мегирад. Китоб соли 1217 ба забони форсӣ таълиф шудааст. "Таърихи Табаристон" аз 4 боб қисмат иборат аст. Боби 1 таърихи ...

Техникаи қонунгузорӣ (Китоб)

Рахимов М.З. Нематов А.Р. Техникаи қонунгузорӣ. – Душанбе.: "Шуҷоиён". – 2011. – 200с. Китоби мазкур масъалаҳои техникаи қонунгузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Дар он масъалаҳои мафҳум, амният, восита, усул ва қоидаҳои техникаи қону ...

Туҳфаи дӯстон

Туҳфаи дӯстон - асари ахлоқию тарбиявиии Шоҳин, ки онро дар пайравии "Бустон" -и Саъдии Шерозӣ иншо намудааст. Хануз барвакттар нақшаи асарро тартиб дода буд. "Тухфаи дӯстон" бояд чун асари Саъди аз 10 боб иборат мешуд. Аммо бо сабабҳои зиёди зин ...

Усули Уқлидус

"Усул" - муҳимтарин асари риёзии Уқлидус, ки дар асри 3 то мелод таълиф шуда, асосҳои математикаи атиқа - ҳандасаи басит, назарияи ададҳо, алгебра, назарияи умумии нисбатҳо ва усули муайян намудани масоҳату ҳаҷмро дарбар мегирад. Аз 13 китоб ибор ...

Фарҳанги Амид

Ин фарҳанг дарбаргирандаи 22 ҳазор ва 475 вожа аст, ки дар забони форсӣ ба кор рафтаанд ва номи ҷойҳову шаҳрҳову нависандагон ва ҳунармандон дар он нест. Тартиби вожвгон мувофиқи алифбои форсист. Овонигории вожагони тозӣ. Чам маъно-и ин вожагон н ...

Хурда-Авесто

"Хурда-Авесто" "Хурда-Авесто" "Хурдак-Авесто" - ба маънии "Авестои кӯчак", номи яке аз бахшҳои Авестои кунунист, ки маҷмӯае аз ниёишҳову намозҳои рӯзонаи маздопарастонро дар бар мегирад ва аз саросари Авесто гирдоварӣ шудааст.

Чеҳраҳои мондагор (китоб)

"Чеҳраҳои мондагор" - китоби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ки зиндагинома, осор ва пайкори 25 чеҳраи баргузидаи илмӣ, адабӣ ва таърихиву сиёсиро мавриди таҳлилу баррасии амиқ қарор додааст.

Шеъри ирфонии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ

Каримҷон Қодиров, Мирзо Муллоаҳмад. Шеъри ирфонии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. - Дущанбе:Ирфон,2015 Бахшида ба 700-солагии, алломаи Машриқзамин Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ Муассисаи нашриявии "Ирфон" ва матбааи ҶДММ "Нашри мубориз" китоби "Шеъри ирфонии ...

Энсиклопедияи калони Русия

Энсиклопедияи калони Русия - донишномаи умумӣ ба забони русӣ. Нашр иборат аз 35 ҷилди рақамгузоришуда ва ҷилди "Россия" бо фарогирии беш аз 80 ҳазор мақола мебошад. Донишнома аз соли 2004 то соли 2017 дар нашриёти илмии "Большая российская энцикл ...

Энсиклопедияи калони советӣ

Энсиклопедияи Калони Советӣ - нахустин донишномаи умумӣ ва марксистӣ-ленинӣ, ки дар ИҶШС ба забони русӣ нашр карда шудааст. Аз соли 1926 то соли 1990 дар нашриёти "Советская энциклопедия" ба нашр расидааст. Се интишори Энсиклопедияи Калони Советӣ ...

Энсиклопедияи мухтасари тиб

Энсиклопедияи мухтасари тиб. - Душанбе, 2011. - Ҷ.2. - 512 с. Энсиклопедияи мухтасари тиб. - Душанбе, 2012. - Ҷ.3. - 503 с. Энсиклопедияи мухтасари тиб. - Душанбе, 2012. - Ҷ.4. - 503 с. Энсиклопедияи мухтасари тиб. - Душанбе, 2012. - Ҷ.5. - 487 с ...

Энсиклопедияи советии Арманистон

Энсиклопедияи советии Арманистон - аввалин донишномаи универсалиест, ки дар Арманистон ба забони арманӣ нашр карда шудааст. ЭСА яке аз донишномаҳои бузургест, ки аз ҷониби 15 ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ба нашр расидаанд. "Энсиклопедияи советии Ар ...

Энсиклопедияи советии Белорусия

Энсиклопедияи советии Белорусия - аввалин донишномаи универсалиест, ки дар Белорусия ба забони белорусӣ нашр карда шудааст. Ин яке аз донишномаҳои бузургест, ки аз ҷониби 15 ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ба нашр расидаанд. "Энсиклопедияи советии Бел ...

Энсиклопедияи советии Гурҷистон

Энсиклопедияи советии Гурҷистон - аввалин донишномаи универсалиест, ки дар Гурҷистон ба забони гурҷӣ нашр карда шудааст. Ин яке аз донишномаҳои бузургест, ки аз ҷониби 15 ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ба нашр расидаанд. "Энсиклопедияи советии Гурҷис ...

Энсиклопедияи советии Латвия

Энсиклопедияи советии Латвия - аввалин донишномаи универсалиест, ки дар Латвия ба забони латвиягӣ нашр карда шудааст. ЭСЛ яке аз донишномаҳои бузургест, ки аз ҷониби 15 ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ба нашр расидаанд. "Энсиклопедияи советии Латвия", ...

Энсиклопедияи советии Молдавия

Энсиклопедияи советии Молдавия - аввалин донишномаи универсалиест, ки дар Молдавия ба забони молдаванӣ нашр карда шудааст. ЭСМ яке аз донишномаҳои бузургест, ки аз ҷониби 15 ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ба нашр расидаанд. "Энсиклопедияи советии Мол ...

Энсиклопедияи советии Озарбойҷон

Энсиклопедияи советии Озарбойҷон - аввалин донишномаи универсалиест, ки дар Озарбойҷон ба забони озарӣ нашр карда шудааст. ЭСО яке аз донишномаҳои бузургест, ки аз ҷониби 15 ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ба нашр расидаанд. "Энсиклопедияи советии Оза ...

Энсиклопедияи советии Туркманистон

Энсиклопедияи советии Туркманистон - аввалин донишномаи универсалиест, ки дар Туркманистон ба забони туркманӣ нашр карда шудааст. Ин яке аз донишномаҳои бузургест, ки аз ҷониби 15 ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ба нашр расидаанд. "Энсиклопедияи совет ...

Энсиклопедияи советии Украина

Энсиклопедияи советии Украина - аввалин донишномаи универсалиест, ки дар Украина ба забони украинӣ нашр карда шудааст. Ин яке аз донишномаҳои бузургест, ки аз ҷониби 15 ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ба нашр расидаанд. Нашри дуюми "Энсиклопедияи сове ...

Энсиклопедияи советии Эстония

Энсиклопедияи советии Эстония - аввалин донишномаи универсалиест, ки дар Эстония ба забони эстонӣ нашр карда шудааст. Ин яке аз донишномаҳои бузургест, ки аз ҷониби 15 ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ба нашр расидаанд. "Энсиклопедияи советии Эстония", ...

Энсиклопедияи советии Қазоқистон

Энсиклопедияи советии Қазоқистон - аввалин донишномаи универсалиест, ки дар Қазоқистон ба забони қазоқӣ нашр карда шудааст. Ин яке аз донишномаҳои бузургест, ки аз ҷониби 15 ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ба нашр расидаанд. "Энсиклопедияи советии Қаз ...

Энсиклопедияи советии Ӯзбекистон

Энсиклопедияи советии Ӯзбекистон - аввалин донишномаи универсалиест, ки дар Ӯзбекистон ба забони узбекӣ нашр карда шудааст. Ин яке аз донишномаҳои бузургест, ки аз ҷониби 15 ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ба нашр расидаанд. "Энсиклопедияи советии Ӯзб ...

Энсиклопедияи хурди советӣ

Энсиклопедияи хурди советӣ - донишномаи универсалиест, ки дар ИҶШС ба забони русӣ нашр карда шудааст. Ин донишнома солҳои 1928 - 1960 дар Иттиҳоди Шӯравӣ 3 маротиба ба нашр расидаст. "Энсиклопедияи хурди советӣ", нашри 3 - аз 10 ҷилд иборат аст.

Ясна

"Йасно" "Ясно" - дар Авесто ба маънии ниёишу ситоишу парастиш, номи муҳимтарин бахши Авестои кунунист, ки 72 гот дорад ва "Гоҳон" -и панҷгонаи Зартушт "Готҳо" низ ҷузви ҳамин 72 гот ба шумор меравад.

Яшт

"Яшт" - дар Авесто яшти ҳамреша ва ҳаммаънои "Йасна" "Ясна" ситоишу ниёишу парастиш ва "Яштар" аз ҳамин модда ба маънии намозгузору ниёишгару парастанда аст ва вожаи "ҷашн" -ро дар форсӣ аз ҳамин бунёд дорем. Тафовути "Яшт" бо "Ясна" ин аст, ки " ...

Қобуснома

Кайковус Гелоншоҳ ном писаре доштааст. Ӯ бо мақсади тарбияи фарзанди гиромии худ ва ба роҳи неки зиндагӣ ҳидоят намудани вай дар сини 63-солагӣ ба навиштани насиҳатномае шуруъ мекунад, ки бо номи "Қобуснома" машҳур аст. Кайковус насиҳатномаи худр ...

Авесто

Авесто, Авасто, Абасто - китоби муқаддаси Зардуштия, бо забони авестоӣ навишта шудааст, қадимтарин асари адабиёти форс-тоҷик - ойини халқҳои эронинажоди қадим.

Отурфарнбағ

Отурфарнбағ - гирдоваранда ва нависандаи нахустини китоби "Динкард" буда ва пас аз вай Отурпати Уметон онро аз нав танзиму талхис карда ва "Динкарди ҳазор дар" номидааст. Дар замони халифа Маъмун, ки модараш аз тоҷикони Балх буд мубоҳисае байни д ...

Доиратулмаорифи форсӣ

Доиратулмаорифи форсӣ - донишномаи сеҷил­дие, ки ба ибтикори муассисаи интишоротии Фронклин бо сарпарастии Ғуломҳусайни Мусоҳиб ва бо мушоракати гурӯҳе аз муаллифон ва веросто­рон ба забони форсӣ ва дар Ирон тадвин шуда. Он бо равиши донишно­мани ...

Таърихи Байҳақӣ

"Таърихи Байҳақӣ" ба султони Ғазнавиён султон Масъуди Ғазнавӣ бахшида шудааст, аз ин рӯ, дар сарчашмаҳои адабию таърихӣ бо номҳои "Таърихи Масъудӣ", "Таърихи Оли Сабуктегин", "Ҷомеъи таърихи Оли Сабуктегин" ё "Муҷалладоти Абулфазли Байҳақӣ" дучор ...

Асал

Асал - маҳсулоти ширин ва часпак аст, ки онро занбӯрон ва ҳашаротҳои ба ҳам алоқаманд истеҳсол мекунанд. Асали занбӯр гарди занбӯрест, ки қисман дар гулуи занбӯри асал ҳазм шудааст, тарқишҳои шакарини баъзе растаниҳо ё баъзе ҳашаротҳо, ки бо афшу ...

Маска

Маска - як навъ маҳсулоти хӯрокӣ: контсентрати равғани шир. Маска дорои комплекси кислотаҳои равған, миқдори зиёди фосватидҳо, витаминҳои дар равғану об ҳалшаванда, ангиштоб, сафеда, об ва намакҳои минералӣ буда, организм онро ба осонӣ ҳазм мекун ...

Мошбиринҷ

Мошбиринч,як навъ таоми равон аст. Аввал гӯшт,баъд пиёзи резаро то сурх шудан дар равган бирён мекунанд. Сипас об андохта чанд дакика мечушонанд. Мошро тоза карда,хуб мешуянду ба дег андохта,30-40 дакика мечушонанд. Баъди он ки мош кафид,биринчи ...

Салати гӯштдор

Салати гӯштдор. Гӯшти обпаз ё бирён, тухм ва картошкаи пухташуда, бодиринги тару тоза ё намакинро тунук реза карда, намак мепошанд ва аз болояш майонез ё сметана мерезанд. Салатро ба салатдон андохта, бо барги коху, тухм, гушт ва бодиринги резашу ...

Тӯғрамапалав

Тӯғрамапалав - порчаҳои калон-калони гӯшт ва сабзи-ро дар об меҷӯшонанд ва баъди пухтан гӯштро резаю сабзиро наргасӣ мекунанд. Сипас дар равғани доғ пиёзро сурх мекунанд аз болояш шӯрбои тайёр, биринҷ, адвиёт ва намак андохта, то тайёр шудани пал ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →