ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 34

Қобус ибни Саъид

Қобус ибни Саъид Оли Саъид - султони Масцат ва пас аз муттаҳидшавӣ бо имомати Умон, султон ва нахуствазири Умон.

Ҳамлаи террористӣ дар Нитса (2020)

Ҳамлаи террористӣ дар Нитса - ҳамла ва куштори минбаъдаи се нафар 29 октябри соли 2020 дар базилика румиву католикии Нотр-Дам-де-Нитсаи Фаронса. Ҳамлагарро полис маҷрӯҳ кард ва баъдан ба ҳабс гирифта шуд. Шаҳрдори Нитса гуфт, ки ин ҳодиса амали т ...

Абуиброҳим Мунтасир

Солҳои 1000 - 1005 ҳукмронӣ кардааст. Абуиброҳими Мунтасир бародари хурдии ду амири сулолаи Сомониён - Абдулмалик ибни Нӯҳ ва Мансур ибни Нӯҳ аст. Баъди он ки соли 1000 Эликхон амири сомонӣ Абдулмаликро аз аморати Бухоро маъзул намуд, тамоми хона ...

Абулаббоси Тош

Пас аз азли Абулҳасани Симҷур бо раҳнамоӣ ва ҳимояти Абулҳусайни Утбӣ, бар маснади сипаҳсолории Хуросон расид ва лақаби "Ҳисомуддавла" -ро мушарраф гардид. Дар замони ҳукумати Фахруддавлаи Дайламӣ Абулаббоси Тош муддате волии Омул ва баъдан ҳоким ...

Абулфазли Балъамӣ

Абулфазл Муҳаммад ибни Убайдуллоҳ Балъамӣ - олим, арбоби давлатӣ, вазири Наср ибни Аҳмади Сомонӣ. Писари Абӯлфазл, Абӯали Балъамӣ муаррих, сиёсатмадор ва вазири Абдулмалик ибни Нуҳи Сомонӣ ва Мансур ибни Нуҳ буд ва ҳамчун тарҷумони китоби Муҳамма ...

Абулқосими Бармакӣ

Абулқосими Бармакӣ, Аббос ибни Муҳаммад - вазири дарбори Оли Сомон дар аҳди амир Абулҳорис Мансур ибни Нӯҳ.

Амири ҳарас

Амири ҳарас фармондеҳи гурӯҳи муҳофизони амирони сомонӣ буд ва аз байни ғуломони имтиҳоншуда ва содиқи турк интихоб мегардид. Вазифаи асосиву аслии амири ҳарас таҳти итоати қатъии худ нигоҳ доштани дастаи муҳофизон ва ҳифозат намудани ҳаёти шахси ...

Ахтоъ

Ахто́ъ, охта - яке аз муҳимтарин вазоиф дар дарбори Сомониён. Ба лиҳози ҳузури ғуломони фаровон, ахта кардан вазифаи муҳимме дар дарбор буда, ки мутасаддии онро "ахточӣ" меномиданд. Вазифаи ахтоъ дар замони ҳукумати хонадонҳои туркзабони Осиёи Ма ...

Аҳмад ибни Ҷаъфар

Дар бораи Аҳмад ибни Ҷаъфар маълумоти кофӣ дар даст нест. Муаррихи маъруфи садаи XI Абусаиди Гардезӣ дар китоби "Зайн-ул-ахбор" ишора менамояд, ки Аҳмад ибни Ҷаъфар аз муқаррабони сипаҳсолори Хуросон Абуалӣ ибни Муҳаммад ибни Музаффар ибни Муҳтоҷ ...

Балъамиён

Балъамиён, Хонадони балъамӣ - хонадони машҳури вазирони аҳди Сомониён, ки дар саҳнаҳои сиёсату давлатдорӣ ва илму адаби давлати Оли Сомон нақши муҳим бозидаанд. Намояндагони ин хонадон дар ватандӯстию миллатпарварӣ, эҳсону саховат, махсусан дилба ...

Девон

Девон - ташкилоти идории хилофат ва дигар кишварҳои асримиёнагии исломӣ унвони идораи кулли муҳосиботи кишвар ва ба маънии васеъи он идора ва ташкилоти идорӣ буда, дар ибтидо ба манзури сабти даромад ва хароҷоти кишвар ба кор мерафт, ки баъдан ҳа ...

Анӯшервон

Баъд аз падараш Қубод солҳои 531 - 579 ҳукмронӣ кардааст. Дар мубориза барои тахту тоҷи падар бо бародаронаш бо ёрии Маҳбуди вазир ба пирӯзӣ расид. Дар замони подшоҳиаш бо давлати Рум ва дигар қабилаҳо ҷангида пирӯзиҳо ба даст даровардааст. Чунон ...

Ардашери Бобакон

Ардаше́ри Бобако́н, Ардашери Попакон - аввалин шоҳаншоҳи Эрон дар солҳои 224-241, муассиси сулолаи Сосониён. Ардашер ба порсии бостон "арْтаҳ‌хْш‌сْара" талаффуз мешавад аз номҳои куҳану сутудаи Эронӣ мебошад. Дар юнониаш "арْтаҳ‌кْсерْекْссْ" Ar ...

Балош (шоҳаншоҳи сосонӣ)

Балош - подшоҳи Сосонӣ. Баъд аз марги бародараш Фирӯз Пирӯзи I ба тахти подшоҳӣ нишаста, с-ҳои 484–488 ҳукмронӣ кардааст. Дар ин айём барои тасхири Арманистон ҷанг идома дошт. Балош бо ҳокими Арманистон аҳдномаи сулҳро ба имзо расонд, ки тибқи он ...

Баҳроми Гӯр

Баҳроми Гӯр, Баҳроми V - шахсияти таърихӣ ва достонӣ. Чун шахси таърихӣ понздаҳумин шоҳи хонадони Сосониён аст, ки солҳои 421 - 438 ҳукмронӣ кардааст.

Бобаки Сосонӣ

Бобак писари Сосон., муъбади оташкадаи Оноҳито Ноҳид, Оноҳид буд. Ӯ ду писар ба номҳои Шопур ва Ардашер дошт. Ба дархости писари кӯчактараш, Ардашер, ӯ шоҳи Порс ба порсии миёна: Гӯчеҳр-ро кушту аз шоҳаншоҳи ашконӣ Ардавони V хост то подшоҳии пис ...

Дирафши Ковиёнӣ

Дирафши Ковиёнӣ - дирафши торихии Эрон аз аҳди қадим то поёни Давлати Сосониён буд, ки ба гуфтаи муаррихини исломӣ ҳазори сиккаи тило арзиш доштааст. Ин дирафш пас аз ҳамлаи аъроб ба Эрон ба дасти онҳо афтод ва аз байн рафт. Ишора ба Дирафши кови ...

Сосон

Сосон - коҳин дар маъбади Оноҳито дар Истахр. Падари Бобак ва бобои Ардашер. Бо Ромбиҳишт, духтари ҳокими Порс, Гочиҳра, аз табори Барзангён оиладор шуд.

Сосониён

Подшоҳони сулолаи Сосониён: Ардашери I 224 - 239; Шопури I 239 - 272; Ҳурмузи I 272 - 273; Баҳроми I Вараҳран273 - 276; Баҳроми II 276 - 293; Баҳроми III 293; Нарса 293 - 302; Ҳурмузи II 302 - 309; Шопури II 309 - 379; Ардашери II 379 - 383; Шопу ...

Шопури I

Сапор // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. 82 т. и 4 доп. - СПб., 1890 - 1907. Скальные рельефы Сасанидов Энциклопедия Ираника: Шапур I

Аёз

Аёз, Аёс, Оёз - ғуломи Султон Маҳмуди Ғазнавӣ, ки ба василаи садоқати фавқулодаи худ ба хоҷааш ва ақли расояш то ба мансаби вазирӣ расид. Дар замони ҳукмронии Масъуд – писари Маҳмуд Аёз вилоятҳои Қаздор ва Моконро идора менамуд.

Абдуррашид

Фармондеҳи сипоҳи Султон Масъуд буд. Рақибони аслии Ғазнавиён дар замони ҳукумати Абдуррашид дар Ғарб салҷуқиён ва дар Шарқ қарохониён буданд. Солҳои ҳукумати Абдуррашид ба ҷанг бо салҷуқиён барои тасарруфи Систон ва манотиқи ғарби Афғонистон гуз ...

Алптегин

Аз ғуломони турктабори давлати Сомониён ва минбаъд сипаҳсолори бузурги Хуросон. Алптегин аз ғуломӣ ва нӯкари қаторӣ то ба мансаби ҳоҷибӣ расид. Замони хурдсолии амир Абдулмалик ҳокимият асосан дар дасташ буд. Алптегин корҳои давлатиро бо маслиҳат ...

Баҳоуддин Соми I

Пас аз он ки бародараш султон Сайфуддини Сурӣ дар соли 1149 ба тахти подшоҳӣ нишаст, Баҳоуддинро ҳокими Сангаи вилояти Ғур таъйин намуд. Дар аҳди ҳукмронии падараш Изуддин Ҳусайн байни Ғуриён ва Ғазнавиён мухолифатҳо вуҷуд надоштанд, аммо Баҳодур ...

Дopиуши Бузург

Дopиюши Бузург писари Виштосп ва саввумин подшоҳи Ҳахоманишиён буд. Вaй соли 522 пеш аз милод бо кумаки хонаводаи ашрофи форсӣ ва куштани муғ Гаумот бар тахт нешаст. Дopиюши Бузург пас аз онки подшоҳии ҳудро бузург кард ба сохтани Порса оғоз кард.

Дориюши III

Дориюши III - сездаҳумин ва охирин подшоҳи расмии Шоҳаншоҳии Ҳахоманишӣ буд. Ӯ фарзанди Оршом ва Сисигомбис, духтари Ардашери дувум буд, ки дар солҳои 336 - 330 пеш аз милод ҳукмронӣ кардааст.

Катибаи Бесутун

Катибаи Бесутун ё катибаҳои Дорои Бузург - катибаҳои Бесутун ё "катибаҳои Беҳсутун". маҷмаъи бостонӣ дар шаҳристони Кирмоншоҳи Эрон вокеъ аст. Катиба дар баландии як саду панҷ метр аз замин дар кӯҳи Бесутун бо хати мехӣ ва ба се забон - форсии қа ...

Нақши Рустам

Нақши Рустам - маҷмаъи бостонӣ дар Рустои Зангиобод вокеъ дар Шаҳристони Дороб Устони Форси Эрон, дар фосилаи 4 километр аз Тахти Ҷамшед қарор дорад. Ин маҷмаъи бостонӣ ёдмонҳое аз Эламиён, Ҳахоманишиён ва Сосониёнро дар худ ҷой додааст ва аз ҳуд ...

Тахти Ҷамшед

Тахти Ҷамшед - маъно Шаҳри форсҳо), Тахти Ҷамшед - шаҳри қадимаи форсҳо, ки дар асрҳои VI - V то милод, пойтахти шоҳанҳоҳии Ҳахоманишиён буд. Шаҳр аз ҷониби лашкари Искандари Мақдунӣ соли 330 то милод, ишғол гардида дар натиҷаи сӯхтор нест шудаас ...

Ёдгориҳои бостонӣ

Ёдгориҳои бостонӣ – иборат аз бозёфтҳои бостонӣ ба монанди тангаҳо, аслиҳа, лавозимоти рӯзгор, олоти меҳнат, сарулибос, созҳои миллии мусиқӣ, аксҳо, катибаҳо, санъати ороишию амалӣ ва ғайра мебошанд. Инчунин ба ёдгориҳои бостонӣ нақшу нигори орои ...

Ёдгориҳои манқул

Ёдгориҳои манқул – ёдгориҳое мебошанд, ки аз ҷое ба ҷое кӯчонидан мумкин нест. Ба ёдгориҳои манқул дохил мешаванд: лавозимоти рӯзгор, аслиҳа, сарулибос, нақшу нигори ороишӣ, маснуоти заргарӣ, кулолгарӣ, оҳангарӣ, боқимондаҳои ашё ва лавозимоти да ...

Ёдгориҳои маҳаллӣ

Ёдгориҳои маҳаллӣ - ёдгориҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта, ифодагари ҳаёти фарҳангӣ, таърихӣ ва ягон воқеаи фараҳбахши сиёсӣ – фарҳангии маҳалли алоҳида мебошанд. Ин гуна ёдгориҳо низ аз тарафи давлат ба қайд гирифта мешаванд.

Ёдгориҳои хусусӣ

Ёдгориҳои хусусӣ - моликияти шахси алоҳида ба ҳисоб меравад ва дар ташкилотҳои марбутаи давлатӣ ба қайд гирифта мешавад. Ёдгориҳои хусусӣ - кўзаҳои кулолӣ, тангаҳо, олоти меҳнат, аслиҳа, либос, китоб ё ашёи дигар, ки аз авлод ба авлод мерос омада ...

Ёдгорӣ

"Ёдгорӣ", "ёддошт", "ёдгор" ва дигар калимаҳои ҳаммонанд дар "Фарҳанги забони тоҷикӣ" ба маънои чизе ба хотира мондан омадааст. Ёдгорӣ мафҳумест, ки ифодакунандаи ашё, чиз, асар, хат, тасвир ва ё чизи дигареро барои хотира ба касе ё ба маҷмӯи ода ...

Авесто (осорхона)

Осорхонаи вилоятии таърихӣ-кишваршиносии "Авесто" - соли 1982 дар Бохтар ба муносибати 50-солагии обёрӣ намудани водии Вахш таъсис ёфтааст. Осорхона тобеъи Вазорати фарҳанги Тоҷикистон аст.

Ансамбли меъмории Ҳисор

Ансамбли меъмории Ҳисор - силсилаи ёдгориҳои меъмории асрҳои 16 - 18-и Ҳисор, ки дар 25 км ҷанубии шаҳри Душанбе дар мавзеи Қалъаи Ҳисор бино ёфтаанд. Ансамбл бо мурури замон валангор гардида, қисман боқӣ мондааст. Иморатҳо гирдогирди майдон, ки ...

Гаравқалъа

Ғаравқалъа дар қисмати ғарбии деҳаи Ғарав ва ҳавзаи рӯдҳои Даҳанасу ва Гулисой ҷойгир буда, тарҳи росткунҷа 500 х 600 м. дошт. Дар аҳди Кушониён маркази водӣ буда, меъмории он замонро дар худ таҷассум кардааст. Шаҳристон аз панҷ қисм иборат буд: ...

Карон

Карон - шаҳре бостонӣ дар шарқи Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки 5 килуметр шарқтар аз шаҳраки Қалъаи Хумб - маркази идории ноҳияи Дарвоз дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷой дорад. Бозмондаҳои шаҳри Каронро бостоншиноси тоҷик, академики АИ ҶТ Ю ...

Китоби ёдгориҳои таърихии Тоҷикистон (Китоб)

Китоби мазкур маҳсули ҳамкории сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон роҷеъ ба лоиҳаи ҳифз ва истифодаи мероси таърихию фарҳангии ҷумҳурӣ мебошад. Дар натиҷаи иҷрои лоиҳа зиёда аз 500 ёдгориҳо ба феҳристи мерос ...

Комплекси осорхонаҳои таърихӣ-кишваршиносии ш. Кулоб

Комплекси осорхонаҳои таърихӣ-кишваршиносии ш. Кулоб - осорхона соли 1978 дар шаҳри Кӯлоб таъсис ёфтааст. Комплекс соли 1985 таъсис шуда дар соли 2005 - осорхонаи мероси хаттӣ ва адабии ба номи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Осорхонаи "Шараф" ва осорхо ...

Мадрасаи Куҳна

Мадрасаи Куҳна - ёдгории меъмории асри XVIII ва аввали асри XIX дар ноҳияи Ҳисор. Дар самти ҷануби Қалъаи Ҳисор аз хишти пухта бино ёфтааст. Ҳавлии васеъ ва чоркунҷаи онро ҳуҷраҳои қатор иҳота кардаанд. Ҳуҷраҳо бо гунбазҳои "балхӣ" пӯшида шудаанд ...

Мадрасаи Миролим Додхоҳ

Мадрасаи Миролим Додхоҳ - ёдгории меъморӣ дар қисми ҷанубу шарқии шаҳри Панҷакент. Мадраса дар асри XVIII сохта шудааст. Мадраса аз толори гунбаздори калон иборат буда, дар се тарафаш айвонҳои гунбаздори аркӣ мавҷуданд. Андозаи умумиаш 22Х17.6 м. ...

Мадрасаи Нав

Мадрасаи нав - ёдгории меъмории асри XIX дар ноҳияи Ҳисор. Дар ҳавлии Қалъаи Ҳисор аз хишти пухта сохта шудааст. Мадраса дуошьёна буда, бинои яклухти он шакли анъанавии хоси меъмории даврашро дорад: дар марказ пештоқи васеи даромадгоҳ паси он даҳ ...

Мамнунгоҳ-осорхонаи бостоншиносии Панҷакент

Осорхонаҳои Тоҷикистон дар даврони истиқлол: Феҳристи адабиёт / Мураттиб ва муаллифи мақолаи муқаддимавӣ Ф. Шарифзода; Муҳаррир Ш.Комилзода. – Душанбе: Бухоро, 2013. – 224 с.– Матн ба заб. тоҷ., ва руси.

Мамнӯъгоҳ

Мамнӯъгоҳ - маҷмаъаи ёдгориҳои маданияти моддӣ ва табиӣ мебошад, ки дар ҳифзи давлат гирифта шудааст. Мамнӯъгоҳҳо мувофиқи ҳадафашон - таърихию бостонӣ, фарҳангӣ, табиӣ ва ғайра мебошанд. Мамнӯъгоҳ - яке аз тарзҳои муҳофизати арзишҳои табиӣ, таър ...

Мамнӯъгоҳи таърихӣ-фарҳангии Хулбук

Осорхонаҳои Тоҷикистон дар даврони истиқлол: Феҳристи адабиёт / Мураттиб ва муаллифи мақолаи муқаддимавӣ Ф. Шарифзода; Муҳаррир Ш.Комилзода. – Душанбе: Бухоро, 2013. – 224 с.– Матн ба заб. тоҷ., ва руси.

Мамнӯъгоҳи таърихӣ-фарҳангии Ҳисор

Мамнӯъгоҳи таърихӣ-фарҳангии ноҳияи Ҳисор - соли 2011 дар ноҳияи Ҳисор таъсис ёфтааст. Мамнӯъгоҳи таърихӣ-фарҳангии ноҳияи Ҳисор тобеъи Вазорати фарҳанги Тоҷикистон аст. Мамнӯъгоҳ дорои ёдгориҳои таърихии - Қалъаи Ҳисор, Мадрасаи Кӯҳна, Мадрасаи ...

Мамнӯъгоҳи фарҳангӣ

Мамнӯъгоҳ - маҷмаъаи ёдгориҳои маданияти моддӣ ва табиӣ мебошад, ки дар ҳифзи давлат гирифта шудааст. Мамнуъгоҳҳо муфофиқи ҳадафашон - таърихию бостонӣ, мамнӯъгоҳи фарҳангӣ, табиӣ ва ғайра мебошанд. Вазифаҳои мамнӯъгоҳи фарҳангӣ ҷамъ кардан, ниго ...

Манораи Варз

Манораи Варз - ёдгории меъморӣ дар ноҳияи Айнӣ,вилояти Суғд. Асри XI - XII сохта шудааст. Манора рӯи таҳкурсии мураббаъ сохта шуда, баландиаш 13.5 м аст. Он аз хишти хом буда, тавассути минтақаҳои ороёфта, ба 4 қисм ҷудо шудааст. Ороиши ҳар минта ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →