ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 95

Абдулазиз Махдум

Китоби "Ал-фавоид-уз-зиёия" -и Абдурраҳмони Ҷомӣ аз беҳтарин намунаҳои хаттотии Абдулазиз Махдум мебошад, ки дар Ганҷинаи дастнависҳои Институти шарқшиносии АИ Ӯзбекистон маҳфуз аст

Абдулазизи Мароғаӣ

Абдулази́зи Мароғаӣ Нуриддин ибни Абдураҳмон - оҳангсоз, сароянда, навозанда ва мусиқишиноси форсу тоҷик.

Абдулазизи Махсум

Зодгоҳаш Бухоро, дар ҳамон ҷо аз олам гузаштааст. Абдулазизи Махсум аз овони ҷавонӣ ба шеъру мусиқӣ рағбати зиёд дошт. Ғазалро некӯ мегуфт ва ба онҳо оҳанг эҷод мекард ва месуруд сурудаҳояш орифона буданд, мардум ӯро ҳофизи Махсум ном мебурданд. ...

Абдулбоқии Наҳовандӣ

Аҷдодаш аз курдони Ироқ буданд. Бобову падараш дар давраи ҳукмр. Исмоили Сафавӣ 1501 – 24 аз Ироқ ба Эрон кӯчиданд. Падари Абдулбоқии Наҳовандӣ, бародараш Оқо Ҳизр чун омилон, волӣ, ҳукуматдорони баъзе минтақаҳои атрофи давлат хидмат мекарданд. А ...

Абдулбоқии Табрезӣ

Давраи ҷавониаш дар зодгоҳаш Табрез гузаштааст. Баъд барои касби камол ба Бағдод рафта, бо китобат машғул шудааст. Дар навиштани хатҳои сулс, насх, риқоъ ва ғайра устод будааст. Аз осори ӯ катибаҳои масҷиди Шоҳ Сулаймон шаҳри Исфаҳон боқӣ мондаас ...

Абдулваҳҳоб Мирзо

Зодгоҳаш Бухоро. Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳо Абдулваҳҳоб Мирзо бештар аз 100 асарро ба забонҳои тоҷикӣ ва арабӣ бо хати шикаста ва настаълиқ китобат кардааст. Аз осори хаттотии Абдулваҳҳоб Мирзо то замони мо маснавиҳои Ҷалолуддини Румӣ ва "Юсуф ...

Абдулваҳҳоби Машҳадӣ

Роҷеъ ба ҳаёт ва фаъолияти Абдулваҳҳоби Машҳадӣ маълумоти кофӣ дар даст нест. Қариб тамоми умраш дар зодгоҳаш шаҳри Машҳад гузаштааст. Тибқи ахборе, Абдулваҳҳоби Машҳадӣ хоҳарзодаи устод Султоналии Машҳадӣ буда, нозукиҳои ҳунари хаттотиро аз ӯ ом ...

Абдулвосеъ (шоир)

Абдулвосеъ - шоири форс-тоҷик. Дар вилояти Нури Хуросон ба дунё омада, дар ҳамин ҷо таҳсил ва касби камол кардааст. Дар тазкираҳои "Маҷолис-ун-нафоис", "Музаккир-ул-аҳбоб" Абдулвосеъ чун шоири хушбаёну тозафикр ва фозилу донишманд тавсиф шудааст. ...

Абдулвосеъи Ҷабалӣ

Дар шаҳри Ҳирот таҳсил намуда ба камол расид. Илмҳои расмии давраш, махсусан улуми адабиро хеле хуб омӯхт ва дар шоирӣ мумтоз шуд. Дар дарбори Ғазнавиён ва Салҷуқиён - Баҳромшоҳ ибни Масъуди Ғазнавӣ, Туғрултекин ибни Муҳаммад хидмат кардааст. Бин ...

Абдулкарим (хаттот)

Аз намунаҳои хати Абдулкарим бисёр қитаоти ҷудогона ва асарҳои китобатшуда боқӣ мондаанд. "Девони ғазалиёт" -и Ҳасанмуроди Одил 1909, "Таърихи Муллозода" -и Аҳмад ибни Маҳмуди Муллозода ва "Таърихи Наршахӣ" -и 1912 Муҳаммад ибни Наршахӣ аз ҷумлаи ...

Абдулкарим (ҳокими Ҳисор)

Абдулкарим бо амири Бухоро иртиботи нисбатан хубе доштааст. Соли 1850 беки Балҷувону Кӯлоб Мизробшоҳ бо шоҳи Дарвоз ба Ҳисор ҳамла карда Душанберо оташ заданд. Амири Бухоро Музаффар 1860 – 1885 борҳо ба сӯи Ҳисор лашкар кашида мардуми бисёреро ба ...

Абдулкарими Бухороӣ

Амир Ҳайдар Абдулкарими Бухороиро соли 1804 дар ҳайати намояндагону сафирон ба Русия фиристод. Ӯ дар шаҳрҳои Петербург, Москва ва Астрахан будааст. Соли 1807 чун саркотиб ба шаҳри Истамбули Туркия фиристода шуд. Дар Истамбул оиладор шуда, то охир ...

Абдулкарими Хоразмӣ

Зодгоҳаш Шероз. Азбаски аҷдодаш аз Хоразм будаанд, тахаллуси "Хоразмӣ" -ро ихтиёр кардааст. Тибқи иттилооте ҳаёти Абдулкарими Хоразмӣ асосан дар Шероз гузаштааст. Аммо бархе бар ин ақидаанд, ки Абдулкарими Хоразмӣ замони ҳукумати Султон Яъқуби Оқ ...

Абдулкарими Ҷилӣ

Роҷеъ ба ҳаёт ва фаъолияти ӯ ба ҷуз чанд ишорае дар осораш ва нашри муқаддимаи асараш "Инсони комил" чизи дигаре маълум нест. Мувофиқи маълумоти тасвиршуда дар онҳо Абдулкарими Гелонӣ муриди суфии бузурги замонаш Шарафуддини Ҷабарутӣ будааст.

Абдуллатиф

Дар тарбияти Абдуллатиф бобояш Шоҳрух ва модаркалонаш Гавҳаршодбегим нақши муассире доштаанд. Абдуллатиф дар юришҳои султон бевосита ширкат дошта, пас аз марги Гавҳаршодбегим дар раъси сипоҳи темуриёни Ҳирот қарор дошт. Соли 1447 миёни Абдуллатиф ...

Абдуллатиф ибни Абдуллоҳ Аббосӣ

Ҷузъиёти тарҷумаи ҳолаш маълум нест. Аз ҷумлаи корҳое, ки Аббосӣ ба сомон расонидааст, мураттаб сохтан ва муқаддима навиштан ба тазкираи Сӯфии Мозандаронӣ "Бутхона" мебошад. Аббосӣ ба ин асар, ки танҳо аз намунаҳои ашъор иборат буд, шарҳи ҳоли шо ...

Абдуллатифи Шуштарӣ

Абдуллатифи Шуштарӣ охири садаи XVIII ба мамолики Эрону Ироқ, Арабистону Ҳиндустон сафар карда, хотироташро дар асаре бо унвони "Тӯҳфат-ул-олам" 1801 – 02 нигоштааст. Китоб арзиши таърихӣ, географӣ, иқтисодӣ, мардумшиносӣ ва тарҷумаиҳолӣ дорад ва ...

Абдуллатифи Яздӣ

Дар зодгоҳаш касби камол намуда, сипас ба Ҳиндустон рафт ва дар он ҷо кору зиндагӣ кард. Аз ҷумлаи корҳои мӯътабар ва эътирофшудаи Абдуллатифи Яздӣ фарҳанги тафсириест бо номи "Латоиф-ул-луғот". Ин асар фарҳанги тафсирии вожаҳои "Маснавии маънавӣ ...

Абдуллатифи Ҳисорӣ

Зодгоҳаш Ҳисор. Бештар ба сайёҳӣ шуғл варзидааст. Дар шаҳрҳои гуногун аз устодони хушнавис таълим гирифтааст. Абдуллатифи Ҳисорӣ дар ибтидо услуби хати ороишии Намадии Ҳиндиро пазируфта, онро ба хубӣ омӯхтааст. Баъдтар услуби хати Зиёи Хуҷандиро ...

Абдулло Абдулвосиев

Хатмкардаи Омӯзишгоҳи педагогии шаҳри Орҷоникидзеобод. Иштирокчии Ҷанги Бузурги Ватанӣ 1941 - 1945. Нозири комитети Ҳизби Коммунистӣ 1946 - 54, раиси комиҷроияи Шӯрои депутатҳои халқии ноҳия 1955 - 61, директори идораи қабули ғалла 1961 - 65, муд ...

Абдулло Бобохонов

Хатмкардаи Институти индустриалии Осиёи Миёна 1933. Сармеъмори Идораи лоиҳакашии шаҳри Тошканд 1938-44, раиси Раёсати ҷамъияти меъморон 1944-46, 1964-86, муовини вазири сохтмони Ӯзбекистон 1955-59, ходими илмӣ ва мудири шуъбаи Академияи меъмории ...

Абдулло Зокир

Хатмкардаи факултети забон ва адабиёти тоҷики Институти давлатии педгогии Душанбе 1958 ва шӯъбаи журналистии Мактаби олии партиявӣ дар Алмаато 1964. Дар ВКД, идораҳои Ҳизби коммунистӣ ва журналистӣ, собиқ Кумитаи давлатии Тоҷикистон оид ба нашриё ...

Абдулло Мирзо

Баъд аз вафоти падараш ҳокими вилояти Форс таъйин гардид. Аз сабаби ноболиғ будани Абдулло Мирзо модараш Руқиябегим дар вилоят ҳукмронӣ мекард. Соли 1447 баъд аз вилояти Форсро гирифтани амакбаччааш Султон Муҳаммад Мирзо Абдулло Мирзо ба Ҳирот гу ...

Абдулло Қаҳҳор

Факултети шарқшиносии Донишгоҳи давлатии Осиёи Миёнаро хатм кардааст 1934. Фаъолияти эҷодиаш соли 1924 аз таълифи ҳаҷвияҳо ва новеллаҳо оғоз ёфтааст. Дар рушди новелла саҳми арзанда дорад.

Абдулло Ҷин

Ҳавлии сангини Хева, Мақбараи Паҳлавон Маҳмуд ва деворҳои дохилӣ ва берунии Арки Кӯҳна қабулхона ва масҷиди айвондор-ро кошикорӣ кардааст. Дар кошикорӣ услуби хос дошт. Нақшҳои "гиреҳ" ва "сӯзана" -и дар кошикорӣ истифодабурдаи ӯ ҷолиби диққатанд.

Абдуллогӣ

Абдуллогӣ - навъе аз зардолуҳои маҳаллӣ. Дарахташ зудсабз, сербар, танааш ғафс, навдаҳояш сурхтоб. Баргаш дилшакли нӯгтез, дандонадор, тӯр-тӯри сабз. Аввали апрел гул мекунад. Мевааш лӯнда, зарди норинҷӣ, пӯсташ ғафси пашмакдор, хамирак ва сергӯш ...

Абдуллоев, Музаффар Мансурович

Хатмкардаи Донишкадаи олии ҳарбии автомобилии шаҳри Уссурийск 1988 ва Академияи ҳарбии автомобилии Россия 2000. Солҳои 1988 – 92 сардори шӯъбаи автомобилӣ дар қисмҳои низомии Иттифоқи Советӣ Ленинград, 1992 – 93 командири рота дар Артиши Тоҷикист ...

Абдуллоҳ (шоир)

Дар зодгоҳаш - шаҳри Ҷом таҳсил карда, ба шеъргӯӣ оғоз намуд ва чун шоири тавоно шӯҳратманд гардид. Аз истеъдоди баланди ӯ дар эҷоди ғазалу рубоӣ ва маснавӣ Алишери Навоӣ дар "Маҷолис-ун-нафоис" иттилоъ додааст. Ба "Шоҳнома" -и Фирдавсӣ, "Хамса" ...

Абдуллоҳ ибни Аббос

Абдулло́ҳ И́бни Аббо́с ибни Абдулмутталиб ибни Ҳошим ибни Абдуманоф - аз муҳаддисон ва муфассирони аввалӣ. Писари амаки Пайғамбар, кунияташ Абулаббос, лақабаш "Ҳабрулуммат". Авлод ва хулафои Аббосиён аз насли Абдуллоҳ мебошанд.

Абдуллоҳ ибни Иброҳим

Абдуллоҳ Иброҳим набераи Шоҳрух буд ва баъди марги бобояш Форс дар ихтиёри ӯ шуд, лекин дар натиҷаи ҳуҷуми сипоҳиёни Султон Муҳаммад он ҷоро тарк кард. Пас аз қатли Улуғбек, азбаски Абдуллоҳ Иброҳим яке аз ворисон барои тахту тоҷ буд, ҳабс шуд ва ...

Абдуллоҳ ибни Масъуд

Абдулло́ҳ И́бни Масъу́д ибни Ғофил ибни Ҳабиби Ҳузалӣ - яке аз саҳобаҳои наздики Муҳаммад. Куняаш Абуабдурраҳмон, Ибни Умми Абд ва Ибни Масъуд. Шашумин нафарест, ки дини исломро пазируфт ва аз ин рӯ ӯро Содиси Ситта мегуфтанд.

Абдуллоҳ ибни Муборак

Абдуллоҳ Муборак ба бисёр мамлакатҳо сафар кардааст. Дар Марв барои муҳаддисон ва фақеҳон якчанд работ сохта буд. Доир ба илми тасаввуф, фиқҳ, ҳадис, таъриху наҳв ва тафсир асарҳо эҷод намудааст. Дар яке аз сафарҳояш ҳангоми аз Сурия ба ватан бар ...

Абдуллоҳ ибни Муҳаммад

Писари Абумансур Муҳаммади Узайр, ки аз ҷумлаи вузарои амирони сомонӣ буд. Абдуллоҳ Муҳаммад дар натиҷаи зиддиятҳои дохилидарборӣ аз вазифа сабукдӯш гардида, ба Хоразм бадарға шуд. Ба ҷойи ӯ Абуалии Домғонӣ соҳиби мансаб гардид.

Абдуллоҳбеки Котиб

Аз мирбачаҳои Яккабоғ будааст. Амир Музаффар ҳангоми Яккабоғро зери тасарруфи худ гирифтан Абдуллоҳбеки Котиб ва бародари ӯ Абдураҳмонбекро ба Бухоро овард. Бародари Абдуллоҳбеки Котибро ба қатл расонид ва худи ӯро ҳабс кард. Ҳангоми даҳ соли дар ...

Абдуллоҳи Бухороӣ

Тибқи маълумоти таърихӣ Абдуллоҳи Бухороӣ дар дарбори хони шайбонӣ Абдулғозии Абдулазизхон ҳукмронӣ 1540 – 49 хидмат намудааст. Теъдоде аз минётураҳои Абдуллоҳи Бухороӣ низ ба ин хони шайбонӣ бахшида шудаанд. Пас аз вафоти Абдулғозӣ Абдуллоҳи Бух ...

Абдуллоҳи Занузӣ

Дар зодгоҳаш сарфу наҳв ва илми маонӣ, фиқҳу усул ва мантиқу каломро омӯхта, барои таҳсил ба Исфаҳон рафт ва дар назди Муллоалии Нурӣ ба омӯзиши ҳикмати илоҳӣ пардохт. Ба шаҳрҳои Наҷаф, Карбало, Қум сафар карда, бо ҳакимону орифони машҳури замона ...

Абдуллоҳи Кобулӣ

Зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии Абдуллоҳи Кобулӣ дар Ҳиндустон гузаштааст. Бо мақсади ошноӣ бо ҳаёти мардум, омӯзиши маданияту фарҳанги онҳо ба манотиқи гуногуни Ҳиндустон, аз ҷумла Гуҷарот, Кашмир, шаҳрҳои Лоҳур, Аҳмадобод, Деҳлӣ ва ғайра сафар кард ...

Абдуллоҳи Котиб

Дар Бухоро зистааст. Падараш бо номи Авазбадал Котиби Балхӣ машҳур буд. То замони мо аз Абдуллоҳи Котиб осори бисёри хаттотӣ расидааст. ӯ "Воқеоти Ҳисомӣ" -и Ҳисомуддин Умари Бухороӣ 1820, "Шарқ-ул-фусул" -и Рукнуддини Шерозӣ 1821, "Чаҳор унсур" ...

Абдуллоҳи Кулол

Дар Риштон ва Қӯқанд кор кардааст. Сарвари кулолгарони Фарғона буд. Солҳои 1967 – 73 дар кошикории намои қароргоҳи Худоёрхон ҳозор Музейи кишваршиносии Қӯқанд иштирок кардааст. Намунаҳои ҳунари Абдуллоҳи Кулол зарфҳои кулолӣ дар Музейи давлатии с ...

Абдуллоҳи Маҳнаӣ

Пас аз касби камол ба доираи адабии шаҳри Ҳирот ворид гардид ва ҳамон ҷо ба кори эҷодӣ машғул буд. Аз завқу табъи баландаш дар шеъру шоирӣ тазкиранигорон Навоӣ "Маҷолис-ун-нафоис" ва Нисорӣ "Музаккир-ул-аҳбоб" дарак додаанд. Абдуллоҳи Маҳнаӣ дар ...

Абдуллоҳи Муншӣ

Абдуллоҳ ибни Абдулқодири Муншӣ - нависандаи маорифпарвари Малая ва Индонезия, асосгузори насри бадеӣ ба забони малайӣ.

Абдуллоҳи Мусаввири Хуросонӣ

Аз рӯйи сабку услуб намояндаи Мактаби минётураи Бухоро аст, вале дар асарҳои ӯ таъсири анъанаҳои Мактаби минётураи Ҳирот бештар мушоҳида мешавад. ӯ ин равияро аз устоди худ Маҳмуди Музаҳҳиб омӯхта, ҷиҳатҳои пешқадами санъати минётуранигориро идом ...

Абдуллоҳи Сайрафӣ

Дар Табрез ба камол расида, дар ҳамон ҷо аз хушнависони номии давр Юсуфи Машҳадӣ ва Саид Ҳайдар таълим гирифтааст. Дар санъати хаттотии ӯ бештар "сабки ироқӣ" таъсири Ёқути Мустаъсимӣ ҳис мешавад. ӯ яке аз устодони хати сулс, муҳаққақ, насх, риқо ...

Абдуллоҳи Таббох

Абдуллоҳи Таббох дар шаҳри Ҳирот ба дунё омада, дар зодгоҳаш ва Самарқанду Машҳад касби камол кардааст. Дар замони ҳукмронии Шоҳрух Мирзо 1409 – 47 хаттоти китобхонаи Темуриён буд. Шогирди устод Ҷаъфари Табрезӣ. Бо фармони Шохрух Мирзо солҳои 142 ...

Абдуллоҳи Тусӣ

Аз ҷузъиёти тарҷумаи ҳолаш дар тазкираҳо маълумот кам аст. Дар замони Бобур чун шоир шӯҳрат ёфтааст. Пас аз марги Бобур ба Озарбойҷон ва Ироқ рафт. Аз он ҷо ба Шероз омад ва то охири умр он ҷо монд. Абдуллоҳи Тусӣ дар доираи адабии Ҳирот низ маър ...

Абдуллоҳи Шаҳобӣ

Дар Қазвин умр ба сар бурдааст. Дар айёми ҷавонӣ ба омӯзиши хаттотӣ ва анвои хат пардохта, ин пешаро ба хубӣ аз худ намудааст. Бино ба маълумоти тазкираи "Тӯҳфаи Сомӣ" -и Соммирзои Сафавӣ Абдуллоҳи Шаҳобӣ қобилият ва истеъдоди баланди хаттотӣ дош ...

Абдуллоҳи Шерозӣ

Дар бораи ҳаёт ва фаъолияти Абдуллоҳи Шерозӣ маълумоти кофӣ дар даст нест. Дар китобхонаи султон Абулфатҳи Иброҳим ибни Багром ҳукмронӣ 1556–77 ба ҳайси хаттот хидмат мекардааст. Тибқи баъзе маълумоти таърихӣ муддати кӯтоҳе дар Машҳад сукунат дош ...

Абдуллоҳи Ӯротеппаӣ

Абдуллоҳ Ӯротепаӣ дар навиштани навъҳои хати настаълиқи ҷалӣ, хафӣ ва шикаста мумтоз буд. Соли 1814 "Насабнома" -и Амир Ҳайдар ва 1837 "Тазкират-ул-авлиё" -и Фаридуддини Атторро дар ӯротеппа бо хати настаълиқи зебо китобат намуд. Китоб 510 варақ ...

Абдуллоҳнома (асар)

Воқеаҳои давраи Абдуллоҳхони II 1534 – 98-ро дар бар мегирад, ки бо супориши махсуси худи ӯ таълиф ёфтааст. Ба забони тоҷикӣ навишта шудааст. Китоб бояд аз муқаддима, ду мақола – фасл ва хотима иборат мебуд, вале хотимаи китоб то ба мо нарасидаас ...

Абдуллоҳхон

Абдуллоҳхо́н - яке аз хонҳои шайбонӣ, аз ашрофзодагони муғул, сипаҳсолор ва ҳокими мустақил дар Мовароуннаҳр.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →